Konferencje naukowe 2019

 

ХVІIІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW»


-
NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
Kijów, Ukraina, ul. Turhenevska 8-14 (zobacz na mapie)

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej  http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

 

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę і imienne certyfikaty uczestnika konferencji.

 

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 18 kwietnia 2019 roku na e-mail:  gum-korpus@ukr.net

 

 KIERUNKI PRACY KONFERENCJI

Sekcja 1. Filozofia: «Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia: «Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia: «Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia: «Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika: «Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych»

 

SKŁADKA ORGANIZACYJNA

Udział w ХVIІІ Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji internetowej «Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców» przewiduje wpłacenie składki organizacyjnej o wysokości 120. Składka organizacyjna jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk artykułów w zbiorze «Humanistyczne korpus» i wysłanie autorskiego egzemplarza, wyrobienie certyfikatu uczestnika.

Uczestnik może zamówić tylko wersję elektroniczną książki, to opłata wynosi 70 złotych.

 

JAK SPORZĄDZIĆ ARTYKUŁ

 

ü  Dla publikacji są przyjmowane artykuły naukowe o objętości 10-12 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów).

ü  Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środku) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – nazwa uczelni wyższej, student/aspirant, miasto; w następnym wierszu (czcionka kursywa, wyrównanie do prawej) – e-mail dla kontaktów; po 1 wierszu – stanowisko oraz nazwisko, imię; jeszcze po 1 wierszu – tekst artykułu.

 ü  Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]). Pełna lista literatury jest podawana na końcu artykułu.

ü  Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność tekstów opracowań ponosi autor i promotor. Artykuły, przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

ü  Materiały są przyjmowane razem z zeskanowaną opinią promotora czy innej osoby, posiadającej stopień naukowy oraz/albo tytuł naukowy (podpis powinien zostać uwierzytelniony pieczątką działu kadr). Ten warunek obowiązuje tylko dla uczestników konferencji, nieposiadających stopnia naukowego.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?         

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego  gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

ü  opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);

ü  zeskanowaną opinię promotora (dla uczestników nie posiadających stopnia naukowego);

ü  zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

Prosimy o podawanie tematu e-maila «Aktualne problemy nauk humanitarnych w badaniach młodych naukowców»


Opłata konferencyjna:

70

Organizatorzy konferencji:

MINISTERSTWO OŚWIATY I NAUKI UKRAINY NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA   Wydział Filozofii і Nauk Społecznych Wydział Pedagogiki i Psychologii  
STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE «AKADEMIA ROZWOJU PSYCHOLOGICZNEJ NAUKI I PRAKTYKI»


gum-korpus@ukr.net

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Pedagogika, PsychologiaŹródło:  http://filosof.npu.edu.ua/ua/

Aktualizacja:  2019-01-21 20:06:43