Konferencje naukowe 2019

 

Czas na umysł


-
Centrum Transferu Wiedzy KUL
Lublin, Aleje Racławickie 14 (zobacz na mapie)

Czas na umysł to Ogólnopolska konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i skierowana jest do młodych naukowców. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w studium w zakresie szeroko rozumianego umysłu i poznania. Konferencja ma charakter wykładów oraz warsztatów obejmujących tematy z dyscyplin takich jak kognitywistyka, nauki społeczne, filozofia, retoryka, językoznawstwo, kognitywistyka sztuki, antropologia oraz neurobiologia.

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Ideą konferencji jest aktualizacja oraz przybliżenie problemów pojawiających się na gruncie nauk kognitywnych. Uczestnicy mają możliwość prezentacji wyników własnych badań empirycznych lub przedstawienia teoretycznego przedmiotu zainteresowań.

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez kwestionariusz online.


Opłata konferencyjna:

50

Organizatorzy konferencji:

Kognitywistyka KUL i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. + 48 692 706 039
email kolokognitywistykikul@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Psychologia, Biologia, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

kognitywistyka, logika, poznanie, umysł, neurobiologia


Źródło:  http://umysl.kul.pl/

Aktualizacja:  2019-01-24