Konferencje naukowe 2019

 

Fenomen jąkania - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL,


-
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń, ul. Lwowska 1 (zobacz na mapie)

Konferencja jest adresowana do logopedów, terapeutów, nauczycieli. Jej cel to poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z osobą jąkającą się, z niepłynnością mowy. Problem ten dotyka nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe, natomiast nieświadomość społeczna może wzmagać objawy tego zaburzenia mowy. Na konferencję zostali zaproszeni czołowi przedstawiciele nauki zajmujący się balbutologopedią. Osoby zainteresowane pracą opiekuńczo - wychowawczą i terapeutyczną z dzieckiem w wieku przedszkolnym, szkolnym i osobami dorosłymi będą miały możliwość zapoznania się z organizacją wsparcia udzielanego osobom jąkającym się oraz z praktycznym warsztatem. Zależy nam, jako organizatorom, aby umożliwić dyskurs pomiędzy teoretykami i praktykami zajmującymi się wspomaganiem osób jąkających się.

Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych, interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości życia osób z diagnozą jąkania i z niepłynnością mowy. Po cyklu konferencji poświęconych współpracy z lekarzami, zastosowaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, osobom z zaburzeniami w rozwoju, chcemy nagłośnić problemy osób jąkających się. Planujemy zorganizować konferencję jednodniową podzieloną na trzy bloki: wykładowy, prezentacji i warsztatowy. To przedsięwzięcie ma swoje osadzenie w środowisku, o czym świadczy liczny udział logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy i terapeutów, którzy są stałymi uczestnikami tej konferencji.


Opłata konferencyjna:

120 - 300

Organizatorzy konferencji:

Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Logopedii 


Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

logopedia, pedagogika, jąkanie


Źródło:  http://jakanie.umk.pl/pages/main_page/

Aktualizacja:  2019-01-25 19:27:13