Konferencje naukowe 2019

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo−Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2019


-
Hotel Lamberton - centrum konferencyjne pod Warszawą
Ołtarzew, ul. Poznańska 492 (zobacz na mapie)

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo−Biznesowa pt.: Inżynieria Przyszłości 2019. Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu organizowana jest przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Partnerem biznesowym spotkania jest Business Center Club.
Konferencja ukierunkowana jest głównie na spotkania oraz wymianę wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców, przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.
Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia m.in.: dotyczące przemysłu 4.0, zarządzania wiedzą i technologią w organizacjach jutra. Zakres tematyczny konferencji obejmie takie obszary badawcze jak:
• Systemy techniczne i technologiczne;
• Hybrydowe technologie inżynierii powierzchni;
• Mechatronika;
• Bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe;
• Technologie proekologiczne;
• Zarządzanie innowacjami i transfer technologii.

Zapraszamy na stronę Konferencji: http://www.future.engineering.itee.radom.pl w celu dokonania rejestracji.


Opłata konferencyjna:

Udział w sesjach bezpłatny. Opłaty za: nocleg , publikację.

Organizatorzy konferencji:

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,


future.engineering@itee.radom.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie, Automatyka i Robotyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji

Słowa kluczowe:

badania naukowe, transfer technologii, zarządzanie innowacjami, przemysł 4.0, Optomechatronika, konferencja naukowo-biznesowa, innowacyjne technologie i systemy techniczne, foresight.


Źródło:  https://fe2019.itee.radom.pl

Aktualizacja:  2019-01-28 14:48:16