Konferencje naukowe 2019

 

XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej


-
Instytut Pamięci Narodowej
Warszawa, Wołoska 7 (zobacz na mapie)

Instytut Pamięci Narodowej organizuje w tym roku już po raz trzynasty Letnią Szkołę Historii Najnowszej. Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów oraz studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.

W dotychczasowych programach szkoły znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Jerzego Eislera, Marka Kornata, Grzegorza Motyki, Andrzeja Paczkowskiego, Włodzimierza Sulei), dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. związane z wykorzystaniem w pracy badawczej akt aparatu bezpieczeństwa, dotyczące fotografii jako źródła historycznego, wykorzystania źródeł „historii mówionej”, sztuki prezentacji, jak również szkolące umiejętność pisania tekstu popularnonaukowego). Program tegorocznej szkoły będzie miał podobny charakter.

Szkoła odbędzie się w dniach 2–7 września 2019 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi).

Każdy z uczestników szkoły zobowiązany będzie do przygotowania oraz przesłania organizatorom w terminie do 31 lipca 2019 r. tekstu opartego na wynikach własnych badań (20 tys. znaków). Następnie z każdym z tekstów zapoznają się pozostali uczestnicy szkoły, a w trakcie zajęć seminaryjnych po krótkiej prezentacji autora odbędzie się dyskusja nad każdym z nich. Artykuły dyskutowane podczas zajęć Szkoły, po ich uzupełnieniu i rozwinięciu, zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. Formularz (w załączniku wiadomości) wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. na adres:

Marta Mazurkiewicz
Biuro Badań Historycznych
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

Do formularza należy załączyć:

  1. Temat oraz abstrakt wystąpienia;
  2. CV naukowe;
  3. Opinię samodzielnego pracownika naukowego (promotora).

Wszystkie zgłoszone osoby zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w zajęciach do 17 maja 2019 r. Osoby uczestniczące w zajęciach szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Mazurkiewicz
marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl


Organizatorzy konferencji:

Instytut Pamięci Narodowej


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Politologia

Słowa kluczowe:

Historia najnowsza, historia XX wieku, historia współczesna, modern history