Konferencje naukowe 2019

 

II OSDKN "Wrota Wschodu - Bramy Zachodu" Funkcje i treści ideowe sztuki sakralnej w tradycji łacińskiej i bizantyńsko - ruskiej


-
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, ul. Szewska 36 (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki, działające przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprasza na kolejną edycję Ogólnopolskiej Studencko - Doktoranckiej Konferencji Naukowej “Wrota Wschodu - Bramy Zachodu”. Tym razem tematem przewodnim konferencji będą funkcje oraz treści ideowe sztuki sakralnej. Pragniemy pochylić się nad problematyką sztuki sakralnej - zarówno przynależnej do tradycji chrześcijaństwa wschodniego, jak powstałej w kręgu Kościoła katolickiego i wyznań reformowanych.

Refleksji naukowej pragniemy poddać wszelkie dziedziny sztuki sakralnej - od architektury sakralnej przez malarstwo i rzeźbę aż po złotnictwo i inne dziedziny rzemiosła artystycznego. Naszym zamiarem jest ukazanie całego bogactwa i różnorodności sztuki sakralnej, a także przedstawienie ewolucji jej funkcji i treści ideowych. Dlatego nasze zaproszenie kierujemy do badaczy zajmujących się wszelkimi epokami - od sztuki wczesnochrześcijańskiej aż po współczesną sztukę sakralną.

Zachęcamy do przedstawienia rezultatów swoich badań - zarówno dotyczących zagadnień ogólnych, jak i stanowiących monograficzne opracowanie konkretnego dzieła sztuki sakralnej czy będących syntezą działalności określonych artystów lub warsztatów. Ze względu na temat konferencji - mile widziane próby dokonania porównań pomiędzy sztuką sakralną w tradycji łacińskiej oraz bizantyńsko - ruskiej.

Przykładowe zagadnienia:

  • funkcjonowanie dzieł sztuki sakralnej w przestrzeni architektoniczno - liturgicznej

  • funkcje liturgiczne dzieł sztuki sakralnej w tradycji łacińskiej oraz bizantyńsko - ruskiej

  • echa wydarzeń historycznych w treściach ideowych sztuki sakralnej

  • dialog wyznań - treści polemiczne w sztuce sakralnej

  • symbolika sztuki wczesnochrześcijańskiej

  • specyfika malarstwa ikonowego - ikonografia i funkcje liturgiczne

  • przemiany funkcji i treści ideowych sztuki sakralnej w okresie reformacji

  • znaczenie architektury sakralnej w okresie historyzmu - wybór stylu jako wyraz treści symbolicznych

Przedstawione zagadnienia nie tworzą zamkniętego katalogu - zapraszamy do nadsyłania wszelkich propozycji związanych z tematem konferencji.

Termin i miejsce konferencji:

27 marca 2019 roku - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

W celu zgłoszenia uczestnictwa czynnego należy przesłać poniższe dokumenty na adres mailowy okn.wrota.bramy@gmail.com:

  • wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa czynnego - wymagane podanie danych zgłaszającego oraz dołączenie abstraktu

  • skan podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019 r.

O wynikach naboru zgłoszeń powiadomimy w terminie 3 dni roboczych od terminu zakończenia naboru zgłoszeń.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą - prosimy o kontakt mailowy: okn.wrota.bramy@gmail.com


Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


okn.wrota.bramy@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

funkcje, sztuka sakralna, treści ideowe


Aktualizacja:  2019-02-02 19:16:58