Konferencje naukowe 2019

 

III Międzynarodowa Konferencja "Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce - interdyscyplinarne podejście"


-
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51 (zobacz na mapie)

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim zapraszają językoznawców, literaturoznawców, psychologów, socjologów oraz specjalistów z innych dyscyplin do udziału w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI pt. SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIAW TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE, która odbędzie się w dniach 31.05-01.06.2019 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Termin nadsyłania propozycji referatów (20 minut) wraz z abstraktami (200-250 słów) upływa 30 marca 2019 r. Języki konferencji: polski, rosyjski. Osoby planujące wygłoszenie referatu lub publikację artykułu w innym języku prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną do dn. 30 marca 2019 r.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać pod adres poczty elektronicznej: socjolingwistyka@ug.edu.pl. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej.

Opłata konferencyjna wynosi:
- 450 zł w przypadku czynnego udziału w konferencji oraz złożenia artykułu do druku w monografii wieloautorskiej,
- 250 zł w przypadku czynnego udziału w konferencji bez złożenia artykułu do druku,
- 200 zł w przypadku zaocznego udziału w konferencji (tylko złożenie artykułu do druku w monografii wieloautorskiej).

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 kwietnia 2019 r. na rachunek bankowy Uniwersytetu Gdańskiego prowadzony w banku PEKAO S.A.

Dla gości krajowych:
numer rachunku bankowego: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
tytuł przelewu: subkonto KF-58-19 + imię i nazwisko

Dla gości zagranicznych:
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
SWIFT: PKO PPL PW
tytuł przelewu: subkonto KF-58-19 + Imię i nazwisko

Termin wysłania artykułów do recenzji sformatowanych zgodnie z wytycznymi wydawnictwa (20 000 znaków wraz ze spacjami) upływa 30 lipca 2019 r.


Opłata konferencyjna:

450 zł / 250 zł / 200 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim


socjolingwistyka@ug.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

język, badania interdyscyplinarne, socjolingwistyka, lingwistyka stosowana, socjolekt, językoznawstwo stosowane, odmiany języka