Konferencje naukowe 2019

 

O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje


-
Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Fosa Staromiejska 3
Toruń, Fosa Staromiejska 3 (zobacz na mapie)

Uwaga: termin zgłoszeń na konferencję został przedłużony do 25 kwietnia

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje organizowanej wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się
w dniach 10–12 września 2019 roku w Toruniu.

 

 

Rok 1969 w muzyce popularnej stanowi jeden z kilku najważniejszych punktów odniesienia dla kultury współczesnej i przełomowych momentów w bujnie rozwijającej się muzyce rockowej lat 60. XX wieku. Miało wówczas miejsce wiele istotnych dla rocka wydarzeń, a opublikowane wówczas płyty wielu wykonawców weszły na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej. Muzyka w drugiej połowie lat 60. dwudziestego wieku stała się narzędziem wyrażania pokoleniowych pragnień, roszczeń oraz frustracji. Muzyka, nie zatracając swej funkcji rozrywkowej i estetycznej, pozwalała zaistnieć w przestrzeni publicznej poglądom politycznym i sprzyjała ekspresji nastrojów społecznych, charakterystycznych dla końca dekady. Sam rok 1969 zaś stał się dla mitologii rocka i samej kultury Zachodu równie istotny, jak rok 1967, czy 1968.

Rok 1969 jest też, z perspektywy lat patrząc, swoistym podsumowaniem muzyki rozrywkowej tak intensywnie rozwijającej się w owym dziesięcioleciu, będąc schyłkiem karier kilku istotnych wykonawców (The Beatles, Cream, Jimi Hendrix), a jednocześnie był punktem startu dla innych, którzy zaczęli dopiero zdobywać popularność (Led Zeppelin, Black Sabbath, Magma, Van Der Graaf Generator, King Crimson, Genesis, Crosby, Stills, Nash and Young). Dla wielu innych artystów był istotnym punktem w karierze, podkreślonym interesującymi wydawnictwami płytowymi (The Moody Blues, The Kinks, Miles Davis). Jeśli zauważyć, że właśnie w 1969 roku ukazały się takie płyty, jak – by wymienić jedynie wyrywkowo – In a Silent Way, Arthur (or the Decline and Fall of the Empire), In the Court of the Crimson King, The Stooges, Goodbye, The Velvet Underground;Crosby, Stills and Nash;Hot Rats, Valentynne Suite, Uncle Meat, Is, Atlantis, Blues Obituary, Trout Mask Replica, Johnny Cash at San Quentin, Tommy, Basket of Light, Happy Trails, Kick Out the Jams, Happy Sad, Unhalfbricking, Unicorn, Stand!, Stonedhenge, To Our Children's Children's Children, czy dwie pierwsze płyty Led Zeppelin i w końcu – Abbey Road, to widzimy, że był to rok obfitujący w niezwykłe muzyczne wydarzenia.

Wreszcie, za symbol owej epoki należy bez żadnych wątpliwości uznać Woodstock Festival z sierpnia 1969 roku, który na trwałe – jak żadne inne wydarzenie tej rangi do czasu Live Aid – wpisał się w mitologię końca lat 60. XX wieku, tworząc jej pozytywny obraz
w kolejnych dekadach. Sam festiwal również stał się wydarzeniem mitycznym, którego oddziaływanie na zmianę społeczną owego okresu było i jest nie do przecenienia, a podczas którego wielkim blaskiem zabłysły gwiazdy kilku wykonawców zdobywających szeroką publiczność i medialny rozgłos (Ten Years After, Santana, Sly and the Family Stone).

Rock końca lat 60. minionego wieku to zatem fenomen szczególny z historycznego, kulturoznawczego, literaturoznawczego, muzykologicznego, medioznawczego, socjologicznego i antropologicznego punktu widzenia. Do głosu doszło wielu nowych oryginalnych wykonawców grających muzykę rockową oraz pojawiło się kilka istotnych nowych sub-gatunków w obrębie rocka, by wymienić hard rock, progressive rock, jazz rock, otwierających perspektywy dla muzyki popularnej w – równie interesującej – nowej dekadzie.

Do wystąpień konferencyjnych chcemy zaprosić antropologów, historyków, historyków filozofii, językoznawców, komunikologów, kulturoznawców, literaturoznawców, medioznawców, muzykologów, politologów, socjologów oraz wszystkich tych, którzy uznają rock końca lat 60. XX wieku (zwłaszcza, oczywiście, rok 1969) za istotne zjawisko kulturotwórcze i artystyczne.

Chcielibyśmy dyskutować o wpływie rockowych wydarzeń roku 1969 w kilku szerokich blokach tematycznych, obejmujących zjawiska polityczne, obyczajowe, wpływ lat 60. minionego wieku na różnorodne sfery sztuki, a więc na: muzykę, literaturę, film, teatr, sztuki wizualne, ale też na modę, design, architekturę itp. Tematy referatów mogą obejmować zatem następujące obszary problemów (jednak nie ograniczajmy się do nich):

 

muzyka i sztuka

rock końca lat 60. XX wieku: alternatywa i mainstream

            wykonawcy kultowi i niszowi

wielkie gwiazdy rocka końca lat 60. XX wieku

magiczne płyty / magiczne miejsca / magiczni artyści

zwycięzcy i przegrani, kochani i zapomniani roku 1969

co nam zostało z roku 1969? pokłosie drugiego lata miłości

pokłosie roku 1969 w Polsce (polska psychodelia i nie tylko)

beyond 1969 (my z niego wszyscy): narodziny nowych sub-gatunków muzycznych

(hard rock, jazz rock, progressive rock)

moda, design, architektura

            rok 1969 i sztuka: film, literatura, sztuki wizualne, teatr

 

społeczeństwo i polityka

Woodstock i jego konsekwencje muzyczne i społeczne

pokolenie Woodstock

ruch hipisowski i zmiana kulturowa

wartości i antywartości roku 1969

ruch pacyfistyczny / Wietnam

rewolucja seksualna

rok 1969 i konflikt pokoleń

polityka /media /muzyka

w cieniu roku 1968: rok 1969 w PRL

 

Rok 1969 dziś – jeszcze nowsze mitologie

mitologie roku 1969

rok 1969 jako miejsce pamięci

konstruowanie istoty roku 1969 w dyskursie medialnym początku XXI wieku

rok 1969 jako tradycja wynaleziona

rok 1969 w sieci

 

 

 

 

Planujemy rozpoczęcie konferencji 10 września 2019 roku, wieczorem
– od wspólnego uczestnictwa w specjalnym koncercie i pokazie filmu. 11 września zapraszamy na wykład prof. Wojciecha J. Burszty oraz spotkanie z prof. Jerzym Jarniewiczem. Wieczorem, po obradach, niespodzianka literacka! Obrady będziemy kontynuować i zakończymy 12 września. Dla uczestników konferencji przewidziano obiad oraz przerwy kawowe. O dodatkowych atrakcjach będziemy informować na bieżąco.
Po konferencji planujemy wydanie monografii naukowej.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać do na adres:

1969.konferencja@gmail.com

 

Timetable:

ogłoszenie call for papers: 30 stycznia 2019 r.

deadline dla zgłoszeń/abstraktów: 15 kwietnia 2019 r.

akceptacja zgłoszeń: 25 kwietnia 2019 r.

ogłoszenie programu: 15 maja 2019 r.

opłata konferencyjna: 450 złotych

 

Organizatorzy:

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, UMK Toruń;

Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, UMK Toruń;

Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, UAM Poznań

 

Komitet organizacyjny:

kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Marek Jeziński (KDiKS, WPiSM UMK),

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski (ZSnKW, IEiAK, WH UAM),

dr hab. Paweł Tański (ZALiEP, ILP, WF  UMK)

           

sekretarz konferencji: mgr Michał Pranke (ZALiEP, ILP, WF UMK)


Opłata konferencyjna:

450

Organizatorzy konferencji:

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, UMK Toruń; Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, UMK Toruń; Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, UAM Poznań


1969.konferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Socjologia

Słowa kluczowe:

rok 1969, woodstock


Źródło:  http:// https://1969-konferencja.blogspot.com/

Aktualizacja:  2019-04-16