Konferencje naukowe 2019

 

Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych


-
Collegium Iuridicum Novum UAM
Poznań, Al. Niepodległości 53 (zobacz na mapie)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych - ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działalność gospodarcza w Polsce i Stanach Zjednoczonych - ujęcie komparatystyczne. Aspekty ekonomiczne i prawne”, która odbędzie się 22 marca 2019 r. w sali 4.13

Tematyka konferencji obejmować będzie między innymi zagadnienia odnoszące się do prawa handlowego, prawa gospodarczego w Polsce i USA, form prowadzenia działalności gospodarczej, aspektów jej swobody i ograniczeń.

Jest to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji:
- formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
- definicja przedsiębiorcy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
- aspekty swobody działalności gospodarczej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
- sposoby finansowania działalności gospodarczej,
- aspekty optymalizacji podatkowej z punktu widzenia przedsiębiorcy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych,
- prawo handlowe (spółki polskie i amerykańskie, komparatystyka prawna w zakresie regulacji poszczególnych typów spółek prawa handlowego)
- regulacje polskiego oraz amerykańskiego rynku kapitałowego,
- ochrona konkurencji na gruncie prawa polskiego i amerykańskiego,
- aspekty wolności gospodarczej i swobody przedsiębiorczości oraz ich ograniczenia - porównanie rozwiązań amerykańskich i polskich
- wpływ regulacji Unii Europejskiej na swobodę przedsiębiorczości
- transgraniczna współpraca przedsiębiorców polskich oraz amerykańskich, specyfika umów gospodarczych oraz ich aspekty podatkowe

Konferencja odbędzie się 22 marca między godziną 8:00-17:00, w Collegium Iuridicum Novum UAM - al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Uczetnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia

.....................................................................................................................

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wraz z bibliografią na adres e-mail: 

knpa.konferencja@gmail.com do dnia 8 marca 2019 r.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 10.03.2019 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 13.03.2019 r.

W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy konferencji. Nie wystawiamy faktur!

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
- czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
- interlinia: 1,5;
- marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
- wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie (u góry strony) należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową


Opłata konferencyjna:

100 zł za uczestnictwo czynne, uczestnictwo bierne jest darmowe

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" oraz Center For American Studies 


knpa.konferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

biznes, USA, Polska, działalność gospodarcza, prawo, stany zjednoczone, ekonomia, międzynarodowe


Źródło:  https://web.facebook.com/events/341035863289502/

Aktualizacja:  2019-02-03 19:58:34