Konferencje naukowe 2019

 

MIĘDZYKULTUROWA TURYSTYKA KULINARNA POKOLEŃ


-
Grupa Uczelnia Vistula
Warszawa, ul.Stokłosy 3 (zobacz na mapie)

CEL I UCZESTNICY KONFERENCJI

Celem konferencji jest analiza, przedstawienie wyników badań, opinie, szacunek szans i zagrożeń rozwoju turystyki kulinarnej w XXI wieku, postrzeganie tej formy turystyki przez różne grupy pokoleniowe.

Przewiduje się wystąpienia i prezentacje analiz poświęconych następującym grupom pokoleniowym:

- turystyka kulinarna rodzin,

- turyści biznesowi a kulinaria,

- seniorzy w turystyce kulinarnej,

- pokolenie x, y, z w turystyce kulinarnej.

Przewiduje się dyskusję wokół tematu potrzeb turystów, podaży ofert turystycznych, sposobu przygotowania produktu kulinarnego, sposobów działań marketingowych oraz metod zarządzania produktem i oferta.

Planowany jest udział przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego z ośrodków zainteresowanych i podejmujących badania związane z problematyką przedmiotu konferencji.

Konferencja dedykowana jest do następujących grup odbiorców:

-        Przedstawiciele nauki, badacze, dydaktycy, studenci;

-        Branżowcy sektora turystycznego, samorządów lokalnych;

-        Przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorzy i animatorzy wydarzeń turystycznych;

-        Producenci i dystrybutorzy żywności tradycyjnej;

-        Gestorzy bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;

-        Osoby zainteresowane rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej.

Konferencja ma charakter cykliczny i planowana jest jako kolejne już wydarzenie z cyklu konferencji odbywających się pod egidą turystyki i kulinariów w ciągu ostatnich lat.

W ramach sześcioletniego cyklu konferencji zrealizowano już tematy:

-        Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka. Rok 2018

-        Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych. Rok 2017

-        Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce. Rok 2016

-        Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu. Rok 2014

-        Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza. Rok 2012

            Organizatorzy konferencji proponując tematykę kolejnej edycji chcieli położyć nacisk na międzynarodowy charakter turystyki kulinarnej zgodnie z tezą: „myśl globalnie działaj lokalnie”. Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla lokalsów, dla rozwoju regionu, staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym żywą tradycję. Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiednich działań i przygotowania ta forma rozwijać się nie będzie.

Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie zarówno współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grup pokoleniowe, dla których zainteresowania i priorytety są zgoła odmienne. Tak więc staje się zasadne z punktu widzenia nauki, jak i praktyki sprecyzowanie kim są współcześni turyści kulinarni i jakie są ich priorytety. Na ile dziedzictwo kulinarne jest dla nich warte poznania.Do jakiego pokolenia należą, czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?


Opłata konferencyjna:

od 450 - do 1000Pln

Organizatorzy konferencji:

Szkoła Główna Turystyki i RekreacjiIWIU


p.dominik@vistula.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie, Technologia żywnoći i żywienia

Słowa kluczowe:

turystyka, pokolenia, żywność, turystyka kulinarna, wielokultrowość


Źródło:  http://#Międzykulturowa turystyka kulturowa pokoleń

Aktualizacja:  2019-02-05