Konferencje naukowe 2019

 

XIV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji - Informa(tyza)cja. Internet. Świat wirtualny


-
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, ul. Narutowicza 17a (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji wraz z Kołem Naukowym Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”, Kołem Naukowym Prolepsis, Kołem Naukowym Prawa Rodzinnego i Spadkowego „Cor Civilia”, Kołem Naukowym Nauk Penalnych „Ultima Ratio”, Kołem Naukowym Prawa Finansowego FiskUS, Szczecińskim Klubem Debat oraz Administracyjnym Kołem Naukowym pragnie zaprosić Państwa na XIV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawach i Administracji, który odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin).

Temat tegorocznego Zjazdu to: „Informa(tyza)cja. Internet. Świat wirtualny”.Coraz większą rolę w życiu ludzkim odgrywa nowoczesna technologia oparta na rozwiązaniach wypracowanych przez informatykę, wpływając ona m.in. na zmianę pewnych nawyków w społeczeństwie, funkcjonowanie organów władzy publicznej. Nie unikniony jest także dalszy postęp technologii informatycznej, który będzie wywierał wpływ na funkcjonowanie ludzi. Przemiany te znajdują również swoje odzwierciedlenie w prawie. Dają one asumpt do refleksji zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i praktycznej odnośnie co do prawa w obliczu tych przemian. Refleksja ta nie powinna się ograniczać tylko do obecnie obowiązujących przepisów, lecz powinna także obejmować regulacje przeszłe, ale także wskazywać postulaty de lege ferenda. Wychodząc z tego założenia, w ramach konferencji analizowana będzie problematyka kwestii prawnych i okołoprawnych związanych z informatyzacją, szeroko pojętymi nowoczesnymi technologiami, a także z informacją, dostępem do informacji i jej przekazywaniem.

Zachęcamy do poruszania tej problematyki z perspektywy następujących dziedzin:

- prawo i postępowanie cywilne,

- prawo i postępowanie karne,

- kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia, suicydologia,

- prawo pracy,

- prawo i postępowanie administracyjne,

- prawo konstytucyjne i europejskie,

- teoria prawa,

- prawo gospodarcze i handlowe,

- prawo podatkowe i finansowe.

Do udziału w konferencji pragniemy zaprosić w charakterze uczestników czynnych lub uczestników biernych studentów i doktorantów z ośrodków naukowych w całej Polsce. W trakcie Zjazdu oprócz możliwości wygłoszenia referatu, będą mogli Państwo wziąć udział w warsztatach tematycznych, a także zaprezentować reprezentowaną przez Państwo organizację.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod adresem: https://goo.gl/forms/Q5SZ0KrOAxeDg2Py2 do dnia 17 kwietnia 2019 roku. Uczestnictwo bierne nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Po konferencji planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej.

Udział bierny jest bezpłatny. Natomiast za udział czynny pobierane są opłaty konferencyjne w następującej wysokości: 300 złotych, która obejmuje: możliwość publikacji tekstu naukowego w recenzowanej publikacji naukowej, materiały konferencyjne, 2 lunche i 4 przerwy kawowe; 200 złotych, która obejmuje: materiały konferencyjne, 2 lunche i 4 przerwy kawowe.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/XIV-Og%C3%B3lnopolski-Zjazd-K%C3%B3%C5%82-Naukowych-243496339913968/

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych przy Wydziałach Prawach i Administracji.


Organizatorzy konferencji:

Stowarzyszenie Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji oraz Koła Naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”, Koło Naukowe Prolepsis, Koło Naukowo Prawa Rodzinnego i Spadkowego „Cor Civilia”, Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”, Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczeciński Klub Debat, Administracyjne Koło Naukowe


zkn2019@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Prawo i AdministracjaAktualizacja:  2019-04-06