Konferencje naukowe 2019

 

Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej


-
Ustka

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizują pod patronatem honorowym JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP ogólnopolską konferencję naukową:

                    Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej

            Interdyscyplinarne spotkanie seminaryjne odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Ustce. Najbardziej nas interesuje rozpatrzenie problematyki w obrębie literaturoznawstwa, przyporządkowanego tradycji polskiej, ale jesteśmy także otwarci na analizę zjawisk literatury obcej. Na naszej konferencji pragniemy zgromadzić badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, aby zinterpretować zagadnienia istniejące na styku różnych dziedzin aktywności człowieka.

                   Na zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami czekamy do 7 kwietnia 2019 roku pod adresem: Zuzanna Szwedek-Kwiecińska: zuzia.szwedek@gmail.com" lub Daniel Kalinowski danielkalinowski@op.pl.

           Przewidujemy wydanie rozszerzonych wersji wystąpień konferencyjnych w recenzowanej monografii zbiorowej lub punktowanym czasopiśmie w 2020 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN. Dla doktorantów 250 PLN.


Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN. Dla doktorantów 250 PLN.

Organizatorzy konferencji:

mgr Zuzanna Szwedek – sekretarz konferencji  zuzia.szwedek@gmail.com
dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP – opieka merytoryczna  danielkalinowski@op.pl


zuzia.szwedek@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

literatura, religia, sacrum, pop