Konferencje naukowe 2019

 

VI Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”


-
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Szczecin; Wrocław, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72 (zobacz na mapie)

Cykliczna konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” odbyła się po raz pierwszy w 2014 roku w Szczecinie a od roku 2015 składa się z dwóch sesji - wrocławskiej i szczecińskiej. Ma ona charakter naukowo-dydaktyczny a jej ideą jest dyskusja o chorobach rzadkich, zarówno powszechnie znanych jak i tych, które nie są omawiane w toku studiów medycznych. Uczestniczą w niej lekarze i przedstawiciele innych profesji badający choroby rzadkie i udzielający pomocy osobom chorym oraz studenci i doktoranci zainteresowani tytułową problematyką.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu i przesłania kilku lub kilkunastozdaniowego streszczenia. Tematyka zgłaszanej pracy powinna dotyczyć chorób rzadkich lub nietypowych problemów medycznych (np. rzadkich odmian częstych chorób). Akceptowany jest charakter poglądowy lub przeglądowy prac – ze względu na badany problem lub historię badań nad nim (streszczenie i wystąpienie mogą przedstawiać wyniki wcześniej opublikowanych prac własnych). Praca może posiadać formę studium przypadku lub doniesienia wstępnego (komunikatu z własnych badań oryginalnych). Struktura streszczenia jest zależna od charakteru utworu (jak wyżej). Od autorów prac oryginalnych wymagane jest podanie wstępu, celu i metod badania, wyników i wniosków. Niezależnie od charakteru pracy możliwe jest cytowanie źródeł (maks. pięciu). Ocena pracy w postaci recenzji opiera się na treści zgłoszonego streszczenia i jest podana do wiadomości autora lub opiekuna pracy przed konferencją.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia są dokumentowane w postaci książki streszczeń dostępnej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, http://ptpk.org/konferencje.html.

Na rok 2019 zaplanowane są dwie sesje: 11 maja w Szczecinie i 18 maja we Wrocławiu.

Opisy wcześniejszych edycji konferencji oraz dane kontaktowe są dostępne w zakładce "Konferencje" ww. strony internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.


Opłata konferencyjna:

udział bezpłatny

Organizatorzy konferencji:

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz instytucje i organizacje współpracujące


Dyscypliny naukowe:

Pedagogika, Socjologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Biotechnologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

medycyna, Wrocław, Szczecin, choroby rzadkie, program nauczania


Źródło:  http://ptpk.org/konferencje.html

Aktualizacja:  2019-02-10