Konferencje naukowe 2019

 

XIV Konferencja Naukowa MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA


-
Częstochowa

Streszczenia zgłoszonych prac będą opublikowane jako materiały konferencyjne w serii Konferencje Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej. Ponadto istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie Desalination and Water Treatment (DWT) IF-1.631 lista A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: 

https://chem.is.pcz.pl/4/index/konferencje.html  

lub pisząc na adres: e-mail:  makulam@is.pcz.czest.pl


Opłata konferencyjna:

1800zł

Organizatorzy konferencji:

Komitet Organizacyjny XIV Konferencji Naukowej „MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA” Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa.


makulam@is.pcz.czest.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody, Inżynieria chemiczna

Słowa kluczowe:

analityka, odpady, przemiany, powietrze, woda, żywność, metale ciężkie, osady denne, degradacja, ścieki, toksyczność, gleby, farmaceutyki, osady ściekowe, kosmetyki, środki dezynfekcyjne, konserwanty, mikrozanieczyszczenia, WWA, PCB, środki ochrony osobistej (PCP), retardanty, usuwanie, utlenianie


Źródło:  https://chem.is.pcz.pl/4/index/konferencje.html

Aktualizacja:  2019-02-14