Konferencje naukowe 2019

 

Religia i magia w kulturze


-
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Pomorska 171/173 w Łodzi (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia UŁ serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Religia i magia w kulturze, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych zainteresowanych zagadnieniem religii, magii, rytuałów oraz obrzędów w kulturze dawnej i współczesnej. W trakcie konferencji chcielibyśmy podjąć dyskusję nad następującymi zagadnieniami:

· rola religii w społecznościach dawnych i współczesnych;

· obrzędy religijne, rytuały i praktyki magiczne w literaturze, filmie i sztukach plastycznych;

· religia i władza;

· obraz kapłana w kulturze

· społeczna i polityczna rola kapłana w społecznościach dawnych i współczesnych;

· obraz bóstwa w kulturze i popkulturze;

· funkcjonowanie mitologii starożytnych we współczesnej kulturze.

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.

Podczas konferencji wykład ekspercki wygłosi dr hab. Idaliana Kaczor z Uniwersytetu Łódzkiego, autorka monografii Deus, ritus, cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian oraz Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian.

Propozycje referatów wraz z abstraktem (max. 1000 znaków) prosimy przesyłać na adres kolomilosnikowoswiecenia@gmail.com (w tytule wiadomości prosimy o wpisanie tytułu konferencji) do 17 marca 2019 roku.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Po konferencji, pod warunkiem zebrania wystarczającej liczby artykułów, planujemy wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej w formie e-booka.


Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia UŁ


kolomilosnikowoswiecenia@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo

Słowa kluczowe:

magia, religia, mitologia, rytuał, kapłan, bóstwo


Aktualizacja:  2019-02-15 18:18:16