Konferencje naukowe 2019

 

Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza kariery”


-
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, ul. J. Wł. Dawida 1 (zobacz na mapie)

Myśl przewodnia Konferencji Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza
kariery” koncentruje się wokół kariery. Chcemy zachęcić studentów różnych kierunków do podjęcia w wybranym przez siebie zakresie refleksji nad zagadnieniem kariery oraz różnymi jej obliczami. Na temat kariery wiele już powiedziano w literaturze naukowej, jednak wciąż stanowi ona ciekawy obszar badawczy. Może obejmować ona zarówno życie zawodowe człowieka, jak i osobiste. Proponujemy następujące rozumienie kariery:
Kariera to proces rozwoju osobistego, unikatowa kompozycja doświadczeń jednostki, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, osiąganie wyznaczonych celów i stawianie czoła niepowodzeniom, sekwencja kolejnych ról życiowych i zawodowych.

Stworzona na rzecz Konferencji definicja jedynie sugeruje pewien zakres znaczeniowy, ponieważ kariera dla każdego człowieka może oznaczać zupełnie coś innego. Jesteśmy przekonani, że kariera może stać się jeszcze bardziej inspirująca, jeśli tylko podzielimy się naszymi doświadczeniami i naszą wiedzą.
Organizując tę Konferencję, chcemy przede wszystkim stworzyć przestrzeń i atmosferę do dialogu, wymiany myśli oraz doświadczeń na temat kariery. W programie Konferencji przewidujemy prezentacje referatów (wystąpienia 10-15 minutowe), sesję posterową oraz warsztaty. Można prezentować zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów zrzeszonych
w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Ze względu na fakt, iż chcemy spojrzeć na karierę z perspektywy różnych dyscyplin, zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.


Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy zarówno uczestników czynnych, jak i biernych, o wyrażenie chęci uczestnictwa poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
https://goo.gl/forms/RIQVXqyiNTFbQOeJ2
Nadesłanie tematu wraz z abstraktem (max. 1000 znaków ze spacjami) na maila: sknlifedesigning@gmail.com

W razie pytań lub niejasności, zapraszamy do kontaktu mailowego:

sknlifedesiging@gmail.com


Organizatorzy konferencji:

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Life Designing


sknlifedesigning@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

człowiek, role zawodowe, kariera, zawód


Aktualizacja:  2019-02-16 13:43:57