Konferencje naukowe 2019

 

Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019


-
WDIB UW
Warszawa, Bednarska 2/4 (zobacz na mapie)

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają na konferencję naukową „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019”. Debata odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2019 r.

100 lat temu w Polsce kobiety po raz pierwszy wzięły udział w wyborach parlamentarnych. Rocznica ta jest okazją do refleksji nad rolą kobiet w życiu politycznym, kulturalnym, naukowym i obywatelskim w różnych okresach Rzeczypospolitej, przed odzyskaniem niepodległości, w II Rzeczypospolitej, okresie II wojny światowej oraz w PRL i po 1989 r.

Zależy nam na stworzeniu możliwości interdyscyplinarnej dyskusji, dlatego do wspólnej debaty zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół tytułowej tematyki.

Szczegółowe zagadnienia, o których chcielibyśmy podczas konferencji rozmawiać to:

 1. Historia ruchów kobiecych na ziemiach polskich;
 2. Kobiety w ruchu ludowym i na rzecz wsi:
  1. udział w ruchach społecznych i politycznych;
  2. edukacja i kultura;
  3. kobiety jako grupa docelowa działań organizacji ludowych;
  4. awanse kobiet ze środowisk wiejskich i możliwości karier.
 3. Kobiety w polityce:
  1. w drodze do niepodległości;
  2. 100 lat kobiet w Parlamencie;
  3. w polityce krajowej i emigracyjnej od 1918 r. po dzień dzisiejszy
 4. Kobiety w kulturze, w świecie książki, prasy i mediów
  1. twórczynie, organizatorki działalności kulturalnej i oświatowej;
  2. kobieta i książka, prasa, media;
  3. w kulturze ludowej i w folklorze 1918-2019 (kobiety jako artystki, organizatorki oraz jako przedmiot działań, wizerunek kobiety – sztuka ludowa, motywy folkloru w promocji kraju, folklor jako narzędzie propagandy i polityki, folklor w popkulturze);
 5. Kobiety w świecie nauki:
  1. badaczki oraz organizatorki życia naukowego w kraju
  2. polskie uczone na obczyźnie;
 6. Życie codzienne Polek 1918-2019;
 7. Kobiety w konspiracji i w walce zbrojnej;
 8. Polityka państwa wobec kobiet.

Rada Naukowa konferencji:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie:
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. UW dr hab. Anna Kamler (Uniwersytet Warszawski)
prof. UP dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. UW dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Mikołaj Ochmański (sekretarz)
dr Kamila Kamińska-Chełminiak
dr Katarzyna Seroka

Konferencja zorganizowana zostanie w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Bednarska 2/4 i Nowy Świat 69). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2019 r.na załączonym formularzy drogą mailową (ptbow1@gmail.com) lub na adres Katedra Książki i Historii Mediów, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa (z dopiskiem konferencja „Kobiety w Polsce”).

Opłatę, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, należy wnieść na konto: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 66 2130 0004 2001 0412 0242 0001 do 15 września 2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.

Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce i regulują koszty noclegów oraz przejazdów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

http://www.lis.uw.edu.pl/badan/wp-content/uploads/2019/02/Polska-Kobietom-formularz.doc


Opłata konferencyjna:

400

Organizatorzy konferencji:

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski
ptbow1@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Politologia

Słowa kluczowe:

kobiety, Polska, wybory, niepodległość, Konferencja


Źródło:  http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974

Aktualizacja:  2019-02-18