Konferencje naukowe 2019

 

Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: VOL. III


-
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Współczesnego Języka Polskiego
Łódź, ul. Pomorska 171/173 (zobacz na mapie)

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konferencji naukowej „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: VOL. III”.


Podczas tej edycji chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat gatunków radiowych, ich miejsca w przestrzeni medialnej, reprezentacji w Polsce i na świecie. Gatunki radiowe ulegają ciągłym przemianom, konwergencji, hybrydyzacji. Chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat współczesnego kształtu gatunków audialnych, historycznych wzorców gatunkowych oraz wyzwań, jakie współczesne media stawiają sztuce i informacji audialnej. 

Zapraszamy badaczy zajmujących się takimi dziedzinami, jak: dziennikarstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo.

Proponowane zagadnienia:
Genologia artystycznych form radiowych
Gatunki informacyjne i publicystyczne
Eksperymentalne i hybrydyczne gatunki radiowe
Etyka w publicystyce radiowej
Literackie korzenie form radiowych i współczesne związki literatury z radiem
Feature radiowy i reportaż radiowy – historia, tematyka, struktura i narracja 
Literatura audialna
Nielinearna sztuka audialna
Sztuka audialna w Internecie i dawnych formach zapisu 
Podcasting 
Radio w ujęciu innych mediów 
Radio w literaturze, filmie, sztukach wizualnych i grach
Radio w przyszłości: rozwój, wyzwania, perspektywy 


Udział w konferencji jest bezpłatny, przyjmujemy zgłoszenia w języku polskim i angielskim.
Maksymalny czas wystąpienia: 20 minut.

Formularz zgłoszeniowy (z abstraktem do 250 słów) można wysyłać na adres mailowy: radioznawcy@gmail.com

Link do formularza: https://drive.google.com/file/d/11j0nosEbuMa0z9J4RS6_COirmWLWpvu3/edit

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 marca 2019 roku. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 15 marca 2019 roku.

Dodatkowe informacje będą publikowane na Facebook`owym wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/279636329346858/


Opłata konferencyjna:

0 zł

Organizatorzy konferencji:

Radioznawcze Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiegohttps://www.facebook.com/radioznawcyradioznawcy@gmail.com


radioznawcy@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

informacja, media, dziennikarstwo, reportaż, radio, hipertekst, słuchowisko, feature, publicystyka, gatunki radiowe, literatura audialna, podcast


Źródło:  https://www.facebook.com/events/279636329346858/

Aktualizacja:  2019-02-19 14:50:27