Konferencje naukowe 2019

 

Fałsz – falsyfikat – podróbka – fake. Kultura, historia, media, społeczeństwo


-
Collegium Broscianium
Kraków, ul. Grodzka 52 (zobacz na mapie)

Funkcjonując w świecie zdynamizowanego postępu, pełnym nowych technologii, a co za tym idzie nowych wrażeń i doświadczeń, trudno oprzeć się wrażeniu ustawicznej powtarzalności, powielania treści, kopiowania znaczeń, przedmiotów czy nawet tożsamości. Autentyczność i jej przeciwieństwo, a więc brak, każą zastanowić się, czy falsyfikacja i imitacja zaczynają dominować w tak ukonstytuowanej rzeczywistości, czy może – w różnych postaciach czy ujęciach – funkcjonowały na wielu płaszczyznach dotychczasowej kultury, w dawniejszych społeczeństwach i co historycy mogliby nam o tym powiedzieć. Sama kultura – nie tylko zresztą popularna – obfituje w przykłady falsyfikacji, powtórzeń, podrabiane towary stają się częścią rzeczywistości, a słynne mistyfikacje i fałszerstwa o charakterze kryminalnym bywają a to kanwą filmowych i serialowych opowieści, a to dostarczają materiału literackiego, zaś odczuwany współcześnie brak zaufania do doniesień medialnych zawdzięczamy, jak się zdaje, fake newsom. Czy cokolwiek w naszym świecie jest więc jeszcze prawdziwe? Organizatorzy konferencji zachęcają do przyjrzenia się zagadnieniom:

·         falsyfikat i fałsz w kulturze (literatura, sztuka, film, serial, gry wideo, komiksy, programy rozrywkowe etc.);

·         kulturowe konteksty i paradygmaty fałszu;

·         symbolika fałszu;

·         fałsz a prawda;

·         fałsz jako temat i leitmotif dzieł literackich, filmowych, etc.;

·         słynne oszustwa, falsyfikaty, mistyfikacje, działania przestępcze, słynni fałszerze i oszuści;

·         podróbka a finanse, ekonomia, produkcja, zysk;

·         fake news i medialne mistyfikacje;

·         nauka i fałsz, falsyfikat (np. gabinety osobliwości, falsyfikowane dokumenty, fałszywe wyniki badań etc.);

·         polityka fałszu i falsyfikacji;

·         tożsamość a falsyfikacja;

·         historia a fałsz, podstęp, falsyfikacja;

·         psychologia fałszu;

·         fałsz a imitacja;

·         konteksty falsyfikacji;

·         iluzje, zafałszowania zmysłowe;

·         fałsz a problemy prawne, społeczne, obyczajowe;

·         fałszywe tropy;

·         fałsz w przysłowiach, związkach frazeologicznych, języku potocznym.

Oczywiście – aby nie falsyfikować obrazu całości – organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji tematyki konferencyjnej, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została być może wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: konferencja.ffpf@gmail.com mija 28 marca 2019 roku. Na podany adres należy przesłać:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.


Opłata konferencyjna:

350 PLN

Organizatorzy konferencji:

Wydział Filozoficzny UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie


konferencja.ffpf@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Ekonomia, Media i Komunikowanie, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, język, literatura, media, sztuka, film, tożsamość, sztuki piękne, nowe media, medioznawstwo, moda, popkultura, gry wideo, prawo, politologia, socjologia, historia, psychologia, fake news, falsyfikat, podróbka


Źródło:  http://www.konferencjafalsz.wordpress.com

Aktualizacja:  2019-02-20 19:33:48