Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2019


-
s. 2D
Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław (zobacz na mapie)

Zapraszamy do udziału w III edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zdrowie i Style Życia, która odbędzie się w dniach 23-24 maja2019 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie pod hasłem: Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne wyzwania w ujęciu regionalnym i globalnym.
Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne oraz psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomiczno-społecznych wyzwań w kontekście zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową.


Szczegóły konferencji i bieżące aktualizacje pod adresem:

http://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/


Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 650 PLN (160 EUR). Obejmuje: udział

Organizatorzy konferencji:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych, Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, Urząd Statystyczny we Wrocławiu


waichl.2019@uwr.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

zdrowie, ekonomia, style życia


Źródło:  https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/

Aktualizacja:  2019-02-26 17:12:15