Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib „Żywność i żywienie - przegląd i badania”


-
Lublin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib „Żywność i żywienie - przegląd i badania”
Lublin, 8 czerwca 2019 r.

Celem Konferencji jest przegląd najnowszych doniesień naukowych i badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę w życiu człowieka.     Zapewnienie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz dbałość o prawidłowe odżywianie, stanowi wyzwanie zarówno dla jej producentów, jak i dla naukowców.

W dobie intensywnego wzrostu populacji i jednocześnie coraz powszechniejszego problemu ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, tematyka żywności i żywienia kształtuje się na jedną z głównych dziedzin będących wyzwaniem dla środowiska naukowego w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z  zapewnianiem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją i przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji.

Z punktu widzenia nauki istotną problematykę stanowi dbałość o dostarczanie do organizmu prawidłowej ilości poszczególnych składników odżywczych, których poziom uzależniony jest m.in. od wieku i trybu życia danej osoby. W gronie ekspertów będziemy dyskutować o diecie współczesnego człowieka oraz jej wpływie na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych.

Zagadnienia tematyczne:
- produkcja żywności – technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową
- metody przetwarzania i obróbki żywności
- innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności
- zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)
- metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności
- składniki biologicznie czynne w żywności
- żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna)
- specyfika żywienia na każdym etapie życia
- choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem
- marketing produktów spożywczych i racjonalne zakupy


Przedłużona tura rejestracji trwa do 21 maja 2019 r.


Więcej informacji na stronie:

http://www.nutricib.pl/


Kontakt:

kontakt@nutricib.pl
+48 733 933 416


Opłata konferencyjna:

179-219

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
kontakt@nutricib.pl
+48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Inżynieria produkcji, Rolnictwo i leśnictwo, Technologia żywnoći i żywienia, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

dieta, odżywianie, konsumpcja, żywienie, żywność, choroby cywilizacyjne, Konferencja naukowa, produkcja żywności, konferencja 2019, przetwarzanie żywności, technologia żywienia, obróbka żywności, dystrybucja żywności, bezpieczeństwa żywności, jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna, racjonalne zakupy


Źródło:  http://www.nutricib.pl/

Aktualizacja:  2019-05-17