Konferencje naukowe 2019

 

III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa


-
Lublin

III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa
Lublin, 29 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo!

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny rozwój społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, zwróceniem uwagi na aktualne problemy społeczne oraz umożliwienie naukowcom interdyscyplinarnej, naukowej dyskusji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad następującymi kwestiami:
• media i życie publiczne
• prawo i ekonomia
• polityka społeczna
• psychologia i nauki społeczne
• antropologia i etnografia

Uczestnicy wydarzenia:
• Pracownicy naukowi
• Doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych
• Przedstawiciele instytucji kultury
• Praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji

Każdy z uczestników może prezentować swoje osiągnięcia w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Posteru i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej


I tura rejestracji trwa do 24 maja 2019 r.
II tura rejestracji trwa do 10 października 2019 r.
III tura rejestracji trwa do 7 listopada 2019 r.


Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-spoleczna.pl/
https://www.facebook.com/SpolecznaKonferencjaNaukowa/


Kontakt:
kontakt@konferencja-spoleczna.pl
+48 733 933 416


Opłata konferencyjna:

199-239

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki
i rozwoju TYGIELkontakt@konferencja-spoleczna.pl
+48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Teologia, Ekonomia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, antropologia, media, etnografia, nauki społeczne, życie publiczne, polityka społeczna, problemy społeczne, prawo, psychologia, ekonomia, relacje międzyludzkie, Konferencja naukowa, rozwój społeczeństwa, życie społeczne, konferencja społeczna, konferencja Lublin, fundacja Tygiel, konferencja 2019


Źródło:  http://www.konferencja-spoleczna.pl/

Aktualizacja:  2019-05-24