Konferencje naukowe 2019

 

Biblia w literaturze, sztuce i języku


-
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, ul. Al. Racławickie 14 , 20-950 Lublin (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo!

Biblia jako dzieło kultury niezmiennie silnie oddziałuje na artystów i pisarzy. Powstają coraz to nowe dzieła, które stanowią świeżą interpretacje zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Niekiedy w dziełach kultury i sztuki mamy do czynienia nie tylko z odkrywaniem nowego sensu dzieła. Biblia będąca symbolem wiary chrześcijańskiej bywa dewaluowana przez różne środowiska. Staje się narzędziem w rękach ścierających się grup występujących przeciwko sobie. To świadczy o wielkiej mocy Biblii, która od tysiącleci obecna jest w kulturze i ją współtworzy, mimo zmieniającego się świata. W dyskursie obserwujemy obecność Biblii jako symbolu, ale coraz rzadziej spotykamy się z pogłębioną refleksją na temat tej obecności.

Stąd kolejna już ogólnopolska konferencja organizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej KUL na temat „Biblia w literaturze, sztuce i języku", która odbędzie się 15 czerwca 2019 roku. Zachęcamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach:

  • Biblia we współczesnych dziełach literatury i sztuki

  • obecność Biblii w dziełach literatury i sztuki w wiekach dawnych

  • obecność Biblii i motywów biblijnych w teatrze

  • obecność Biblii w popkulturze

  • Biblia a performance

  • Biblia w języku

Jak Państwo widzą, zagadnienia są dosyć szerokie, jesteśmy otwarci na propozycje. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut.

Kogo zapraszamy?

  • studentów

  • doktorantów

  • pracowników naukowych

Jak zgłosić swoje uczestnictwo?

Należy przesłać formularz zgłoszeniowy i abstrakt do 300 słów na adres mailowy konferencjabiblijna.kul@gmail.com. Formularz do pobrania pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1xcv5j6Gqdo0tHBMl_e1PVGtc4-gmT2yI/view?usp=sharing

Wspomniany adres mailowy przeznaczony jest do kontaktu z organizatorami, można kierować na niego swoje pytania.Na zgłoszenia czekamy do 10 maja. O przyjęciu wystąpienia poinformujemy przed 20 maja. Konferencja odbędzie się 15 czerwca. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy zapewniają sobie wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie. Służymy jednak radą.Opłata konferencyjna:

Bezpłatny

Organizatorzy konferencji:

Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL


konferencjabiblijna.kul@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

literatura, teatr, sztuka, popkultura, Biblia


Aktualizacja:  2019-04-08