Konferencje naukowe 2019

 

Obraz miasta – miasto w obrazach


-
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Białystok, Plac Uniwersytecki 1 (zobacz na mapie)

Obraz miasta – miasto w obrazach

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka

31.05.2019

Wraz z boomem urbanizacyjnym w XIX wieku, dokonał się przewrót w relacji człowiek-miasto. Metropolie nie są już jedynie dodatkami do istotnych centrów gospodarczych i sposobem organizacji życia obywateli. Miasta aktywnie wpływają na nasze postawy i wartości, kreują nasze perspektywy i świadomość kulturową. Nawet w dobie globalizacji, dalej warto mówić o indywidualnej specyfice i sposobach funkcjonowania ośrodków miejskich, również tych najmniejszych. Drastycznie bowiem różnią się od siebie punkty widzenia mieszkańca postindustrialnego miasta czasów socjalistycznych, metropolii o wielowiekowych tradycjach, czy prowincjonalnego miasteczka turystycznego. Z racji na tę różnorodność samych miast, jak i tworzących je obywateli, nie można zawężać ich opisu tylko do pojedynczych aspektów. Satysfakcjonujący opis wymaga różnych ujęć i perspektyw, a co za tym idzie, wielu badaczy, którzy mogliby je przedstawić.

Koło Naukowe Kulturoznawców KulSTRUKtura na Uniwersytecie w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych do wzięcia udziału w konferencji Obraz miasta – miasto w obrazach. Chcielibyśmy zachęcić młodych badaczy do zaprezentowania własnych obrazów miast widzianych poprzez media, własne doświadczenia, czy też perspektywę historyczną. Miasto w obrazach jest indywidualną obserwacją badacza na pewien wycinek otaczającej go rzeczywistości miejskiego życia. Kluczowe są jego jednostkowe wrażenie i wnioski jako obserwatora. Obszerne zagadnienie jakim jest obraz miasta w przeszłości, teraźniejszości ale też przyszłości umożliwia stworzenie pola do pasjonującej wymiany myśli. Przedstawiamy zbiór naszych propozycji zagadnień do podjęcia w trakcie konferencji. Z racji na otwarty i interdyscyplinarny charakter konferencji, lista zagadnień bynajmniej nie wyczerpuje tematu – zachęcamy do przedstawiania własnych propozycji.

 • literackie przedstawienia miast;

 • miasta fikcyjne: fantastyczne, futurystyczne, utopie oraz dystopie;

 • miasto jako bohater filmu/serialu, miasto jako tło;

 • miasto w świetle ekokrytyki (ekologia miejskiej dżungli, zwierzęta i przyroda w mieście);

 • miasto a obywatelskość: manifestacje, pochody i strajki;

 • warstwy społeczne miasta: blokowiska, przedmieścia, centra i zamknięte osiedla;

 • ciemne strony metropolii: półświatek i przestępczość zorganizowana;

 • miasta jako centra kultury: festiwale, koncerty, konwenty;

 • miejska estetyka: urbanistyka, murale i architektura;

 • flâneuryzm – włóczęgostwo w dobie mediów społecznościowych;

 • moda miejska;

 • PR i marketing – kampanie autopromocyjne miast;

 • medialne kreacje wizerunków miast;

 • miasta w satyrze internetowej;

 • ucieczka ze wsi do miasta i na odwrót;

 • miasteczka: między wsią a miastem;

 • współczesne państwa-miasta;

Na zgłoszenia i abstrakty referatów (do 1500 znaków) czekamy do 28 kwietnia 2019 roku. Prosimy o nadsyłanie plików na adres e–mail: uwb.kulstruktura@gmail.com z dopiskiem: OBRAZ MIASTA. W mailu należy zawrzeć swoje dane, stopień naukowy i reprezentowaną uczelnię. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru poszczególnych wystąpień na podstawie przesłanych abstraktów. Informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają drogą mailową do 1 maja.

W ramach uczestnictwa proponujemy również możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w recenzowanej monografii naukowej (po publikacji dostępne w formie open access). Wydana monografia spełniać będzie kryteria uwzględniane przy ocenie dorobku naukowego. Jest to również satysfakcjonujący sposób na potwierdzenie swojej wiedzy. Chęć opublikowania tekstu swojego wystąpienia należy zadeklarować w wysyłanym zgłoszeniu. Praca powinna zwierać 20 tysięcy znaków ze spacjami. Termin nadsyłania tekstów do publikacji to 30 czerwca. Wydanie monografii nastąpi najpóźniej do końca roku 2019.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Za udział w konferencji pobierana jest opłata w wysokości 100 zł w celu pokrycia kosztów organizacyjnych i cateringu. Udział bez referatu jest bezpłatny.


Opłata konferencyjna:

100

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Kulturoznawców KulStruktura
Uniwersytet w Białymstoku


uwb.kulstruktura@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

media, styl życia, miasto, urbanistyka, obraz


Źródło:  https://www.facebook.com/events/2292401081049189

Aktualizacja:  2019-03-09