Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska konferencja Stop suszy!


-
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Warszawa, ul. Dobra 56/66 (zobacz na mapie)

Światowy Dzień Wody to tradycyjnie okazja do zwrócenia uwagi
na najważniejsze kwestie w obszarze gospodarki wodnej w Polsce.
Nie inaczej będzie w tym roku. 22 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie ponad 100 ekspertów będzie dyskutować o jednym 
z narastających problemów – zjawisku suszy w Polsce. Tematy
ogólnopolskiej konferencji Stop suszy! będą przedstawiały zagadnienia
planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak
kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie
w naszym kraju. 

Na ogólnopolskiej konferencji Stop suszy!przedstawiony będzie stan prac nad PPSS.
Dokonana zostanie m.in. wszechstronna identyfikacja zjawiska suszy w podziale
na poszczególne jej typy. Przedstawione zostaną także obszary wrażliwe na suszę
– pierwsze wyniki przeprowadzonej w ramach PPSS ankietyzacji wśród 3,5 tys.
interesariuszy. W dyskusji nie zabraknie także szerszego kontekstu – globalnych
zmian klimatu, z którymi boryka się także Polska.


Opłata konferencyjna:

bezpłatny

Organizatorzy konferencji:

PGW Wody Polskie


Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody

Słowa kluczowe:

Stop suszy, Wody Polskie


Źródło:  http://www.stopsuszy.pl

Aktualizacja:  2019-03-13