Konferencje naukowe 2019

 

Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje


-
Sala Rady Wydziału Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5 (zobacz na mapie)

Zakład Teorii Literatury i Kultury Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugim ogólnopolskim seminarium poświęconemu badaniom nad weganizmem w kontekstach literacko-kulturowych. Tegoroczne spotkanie będzie okazją do krytycznej dyskusji nad reprezentacjami wegetarianizmu i weganizmu w narracjach literackich i kulturowych (m.in. media) oraz nad artystycznymi ekspresjami idei wegańskich (m.in. sztuka wizualna i muzyka).

Zapraszamy badaczy reprezentujących różne obszary wiedzy do dyskusji o tym, jak weganizm – zjawisko złożone i niejednoznaczne – inspiruje działania i wypowiedzi literackie, artystyczne i kulturowe. Zachęcamy do namysłu nad językiem, którego literatura używa, by mówić o weganizmie i nad środkami służącymi wyrażaniu wegańskiej tożsamości. Proponujemy refleksję nad tym, które elementy wegańskiego doświadczenia stanowią inspirację dla pisarzy, twórców filmowych i artystów oraz nad tym jak jednostkowe doświadczenie przekłada się na uniwersalny język artystycznej ekspresji.

 

Proponowane tematy wystąpień to, między innymi,:

 

·       historyczne reprezentacje weganizmu w literaturze i kulturze

·       współczesne literackie obrazy wegetarianizmu i weganizmu

·       weganizm i kanon literacki

·       weganizm i kultura dziecięca

·       filmowe reprezentacje weganizmu

·       sztukę wegańską

·       muzykę w kontekście weganizmu

·       weganizm i storytelling w kulturach indygenicznych

·       płeć i narracje wegańskie

·       autobiografie wegańskie

·       ciało jako przestrzeń wegańskiej narracji

 

Ostateczna formuła seminarium zależeć będzie od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia wystąpień – tytuł wystąpienia oraz abstrakt (200 słów) – prosimy nadsyłać do 20 maja  2019 roku na adres marzenakubisz@interia.pl


Opłata konferencyjna:

organizatorzy semnarium nie pobierają opłaty

Organizatorzy konferencji:

dr hab. Marzena Kubisz  marzenakubisz@interia.pl; dr hab. Jacek Mydla  jacek.mydla@us.edu.pl


Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

literatura, sztuki piękne, filozofia, weganizm, reprezentacja, tożsamość wegańska


Aktualizacja:  2019-03-11