Konferencje naukowe 2019

 

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KO-respondencja. Na styku sztuk


-
Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku
Białystok, Kawaleryjska 5 (zobacz na mapie)

Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny zaprasza w dniach 26-27 października 2019 roku do  udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk.

Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć te zagadnienia chcielibyśmy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny i stała się miejscem artystyczno-naukowego dialogu. Od najdawniejszych bowiem czasów sztuki artystyczne wzajemnie się przenikały, łączyły się z nauką, wpływały na życie codzienne, a codzienna rzeczywistość wywierała wpływ na kształty artystyczne. Przykłady interferencji sztuk odnajdujemy w starożytnych sztukach synkretycznych, barokowej operze, przesiąkniętej literaturą muzyce romantycznej, malarskim impresjonizmie czy sztukach wizualnych XX wieku.  

Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie zachodzą związki pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a artystyczną kreacją. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność        w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym. Jakie są granice użyteczności sztuki?

Proponowane bloki tematyczne:

- Omówienie szeroko pojętych kontekstów sztuki, ich wzajemnego przenikania się.

- Prezentacja sylwetek artystycznych oraz dorobku artystów, którzy wypowiadają się na styku różnych sztuk a ich dzieła powstają w wyniku inspiracji innymi dyscyplinami artystycznymi. 

- Prezentacja oraz analiza interdyscyplinarnych dzieł sztuki.  

- Sztuka i  jej relacje z nauką. Socjologiczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty sztuki. 

Przewidziana jest również recenzowana PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA, która zbierze referaty wygłoszone na konferencji. W związku z tym uprzejmie prosimy o przygotowanie artykułów do druku wersji elektronicznej. Ostatecznym terminem nadsyłania tekstów jest termin rozpoczęcia konferencji 26 października 2019. Do artykułów należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe, pełną afiliację (instytucja, wydział lub organizacja).

Opłatę konferencyjną 250 zł należy wpłacić po otrzymaniu informacji zwrotnej do 30 września 2019 na numer konta 

Alior Bank 90 2490 005 0000 4600 3035 4374 Opłata obejmuje: udział w konferencji, uroczysty posiłek, materiały konferencyjne.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o podanie na adres wps@chopin.man.bialystok.pl  następujących danych: imię i nazwisko, instytucja, NIP instytucji, adres instytucji.

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

do 30.06.2019 przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z tematem wystąpienia i abstraktem na adres: wps@chopin.man.bialystok.pl (kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej można pobrać ze stron: chopin.man.bialystok.pl

20.08.2019 - kwalifikacja uczestników i przesłanie uczestnikom informacji zwrotnych

30.09.2019 - termin opłaty konferencyjnej 

04.10.2019 - komunikat wraz z programem konferencji 

26-27.10.2019 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk, oraz ostateczny termin przesłania artykułu do druku w formie elektronicznej. 

Gorąco zachęcamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA  wps@chopin.man.bialystok.pl 

Informujemy, że kartę zgłoszeniową  w formie elektronicznej można będzie pobrać ze strony: 

chopin.man.bialystok.pl


Opłata konferencyjna:

250

Organizatorzy konferencji:

dr Joanna Cieślik-Klauza,   adres:  wps@chopin.man.bialystok.pl


Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Teologia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

literatura, teatr, film, muzyka, taniec, nauki ścisłe, sztuki wizualne, sztuki plastyczne, korespondencja sztuk, psychologia


Źródło:  http://chopin.man.bialystok.pl

Aktualizacja:  2019-09-12