Konferencje naukowe 2019

 

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAGROŻENIA I WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. WYMIAR SPOŁECZNO-KULTUROWY


-
Rzeszów, Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania
Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów (zobacz na mapie)

Celem zasadniczym Konferencji jest analiza złożoności i współzależności zagrożeń oraz wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie dotycząca polityki bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społeczno-kulturowego. Drugim celem  będzie analiza przemian zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań  na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji.

Planujemy, aby tematyka III edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej oraz starała się odpowiedzieć na kolejne pytania, które pozostały bez odpowiedzi podczas wcześniejszych konferencji. Jakie działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczno-kulturowego powinny zostać podjęte przez państwa na poziomie wewnątrzpaństwowym i ponadnarodowym w XXI w.? Jakie instrumenty i instytucje powinny zostać zaimplementowane  celem zwiększenia polityki bezpieczeństwa kulturowo- społecznego w czasie globalizacji w regionie Europy? Co stanowi największe zagrożenie dla polityki bezpieczeństwa kulturowo- społecznego w  XXI w., a co daje jej największą szansę rozwoju w dzisiejszym świecie?


Opłata konferencyjna:

szczegóły na stronie

Organizatorzy konferencji:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ ZAKŁAD NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE REGENSBURG ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGIIUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KEN INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


konferencjazb@prz.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Nauki wojskowe, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

globalizacja, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo pozamilitarne, wymiar społeczno-kulturowy, strategie UE-NATO w zakresie bezpieczeństwa, zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa w XXI w.


Źródło:  http://znob.portal.prz.edu.pl/pl/miedzynarodowa-konferencja/

Aktualizacja:  2019-03-13 16:57:34