Konferencje naukowe 2019

 

Emocje i pragmatyzm w projektowaniu środków transportu


-
Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności – Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Wrocław, ul. Traugutta 19/21 (zobacz na mapie)

W ramach nawiązanej w 2018 roku współpracy pomiędzy Politechniką Śląską
w Gliwicach a Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, w dniu 10.05.2018 roku odbyła się pierwsza ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja pt. „Obszary wspólne” z cyklu Technika – Nauka – Sztuka.

Organizacja pierwszej wspólnej konferencji umożliwiła Katedrze Wzornictwa Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, ASP we Wrocławiu nawiązanie kontaktu z Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej Gliwicach. Nawiązana współpraca i spotkanie jest doskonałą okazją aby zaproponować zorganizowanie wspólnej konferencji naukowej poświęconej projektowaniu środków transportu.

Środki transportu, jak mało która dziedzina ludzkiej wytwórczości, łączą w sobie ściśle zagadnienia związane z technologią i projektowaniem inżynierskim z projektowaniem wzorniczym. Konferencja stanowiłaby doskonałą okazję wzajemnej wymiany doświadczeń jak i możliwość zapoznania się z doświadczeniami i osiągnięciami przedstawicieli innych ośrodków z Polski i zagranicy.

Z naszej strony pragniemy w kilku zdaniach przedstawić wieloletnie związki naszej katedry z zagadnieniami związanymi z projektowaniem środków transportu. Założyciel Katedry, prof. Krzysztof Meisner, był jedną z najważniejszych postaci związanych z historią motoryzacji w Polsce. Tradycje te kontynuowali z powodzeniem jego następcy, między innymi prof. Wilhelm Semaniszyn i prof. Jan Kukuła. Przez lata powstało wiele, zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych, projektów dla zakładów samochodowych w Jelczu i Starachowicach. Od ponad dziesięciu lat działa w naszej uczelni, jedyna na państwowych uczelniach plastycznych w Polsce, Pracownia Projektowania Środków Transportu. Obecnym jej szefem jest dr Wojciech Wesołek, który ma na swoim koncie wiele spektakularnych wdrożeń i znaczących nagród z zakresu projektowania jednostek pływających. Absolwenci pracowni pracowali i pracują obecnie w najbardziej renomowanych firmach samochodowych jak VW, BMW, Mini, Honda, Lamborghini. Aktualnie na ukończeniu jest monografia dotycząca historii i współczesności projektowania środków transportu na wrocławskiej ASP. W jej powstanie zaangażowało się wielu obecnych i byłych pracowników Wydziału. Dotyczy ona nie tylko zagadnień związanych z projektowaniem samochodów, ale także jednostek pływających, pojazdów szynowych, pojazdów górniczych, wojskowych i maszyn budowlanych. Byłoby dobrą ideą, aby wydawnictwo to miało swoją premierę właśnie przy okazji planowanej konferencji.

Celem konferencji jest:

·   prezentacja dorobku Katedry Wzornictwa, Pracowni Projektowania Środków Transportu ASP we Wrocławiu, zarówno jej kadry naukowej, studentów oraz absolwentów,

·   informacja o wdrożeniach wyników prac naukowych i artystycznych,

·   informacja na temat prowadzonych prac badawczych, w obszarze środków transportu,

·   wymiana informacji na temat możliwości wspólnych realizacji prac naukowych

Tematyka konferencji:

·    Emocje i pragmatyzm w projektowaniu środków transportu.

·    Rola projektanta wzornictwa w procesie powstawania środka transportu.

·    Dorobek Katedry Wzornictwa ASP we Wrocławiu w zakresie projektowania   środków transportu – prezentacja projektów i wdrożeń.

·    Prezentacja monografii „Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu”

·    Panele tematyczne.

Korzyści z udziału w konferencji:

·   Zapoznanie się z możliwościami realizacyjnymi Pracowni Projektowania Środków Transportu katedry Wzornictwa Wrocławskiej ASP

·   Upowszechnienie dorobku Katedry Wzornictwa.

·   Wymiana poglądów pomiędzy projektantami, inżynierami a przedstawicielami sektora transportowego

·   Publikacja naukowa w czasopiśmie punktowanym (Politechniki Śląskiej)

Termin konferencji

30/31 maja 2019

 Język konferencji

 polski, angielski


Opłata konferencyjna:

uczestnik czynny 200 zł, uczestnik bierny 150 zł

Organizatorzy konferencji:

mgr Małgorzata Szumiejko kontakt: m.szumiejko@asp.wroc.pl,
tel: +48 71 343 80 31 wew. 303       
Bogusława Lisiecka kontakt: Boguslawa.Lisiecka@polsl.pl,
tel: +48 32 237 29 98         
dr  Monika Łukasik – Duszyńska, kontakt: m.lukasik@asp.wroc.pl,
tel: +48 71 343 80 31 wew. 310 
mgr Ada Brożyna, kontakt: a.brozyna@asp.wroc.pl


Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne, Organizacja i Zarządznie, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Transport

Słowa kluczowe:

transport, sztuki piękne, wzornictwo, automatyka i robotyka