Konferencje naukowe 2019

 

Ludzkie i nie-ludzkie oblicza transhumanizmu


-
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin (zobacz na mapie)

 Wydział Filozofii i Socjologii, Koło Kognitywistów UMCS oraz Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Ludzkie i nie-ludzkie oblicza transhumanizmu”, która odbędzie się w dniu 07.06.2019 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Postęp nauki i techniki nie tylko zmienia oblicza naszego środowiska naturalnego, technicznego, kulturowego, czyli ludzkiego i nie-ludzkiego, ale zmienia także nasze sposoby pojmowania i bycia w tym świecie. Główną zmianą jest możliwość przekraczania granic poszczególnych sfer: poznawczych, technologicznych, kulturowych, możliwość bycia i tworzenie bytów hybrydowych: ludzkich (biologicznych, psychicznych) i nie-ludzkich (technicznych, wirtualnych).  Dzieje się to bardzo szybko, bo jak sugeruje Paul Virilio, nasza rzeczywistość stale przyspiesza i powoduje „skracanie dystansów” w każdym wymiarze naszej cywilizacji. Przyśpieszanie dotyczy także bezpośrednio samego człowieka tworząc podstawy nowych form bycia człowiekiem, który przekracza swoje ograniczenia i stwarza sobie nowe możliwości bycia w świecie. Te właśnie zjawiska przekraczania i tworzenia chcemy poddać refleksji badawczej.

Konferencja ma na celu prezentację aktualnych badań nad transhumanizmem prowadzonych w różnych obszarach. Na konferencję zapraszamy filozofów, kognitywistów, socjologów, badaczy literatury SF oraz innych podejmujących się analiz zarysowanej tematyki.

Udział w konferencji, zarówno dla prelegentów jak i słuchaczy, jest bezpłatny. Na zgłoszenia tematów osób zainteresowanych wystąpieniem czekamy do 13 maja 2019. Po tym terminie ogłosimy listę prelegentów wraz z tematami, a następnie program konferencji. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza Google umieszczonego na stronie konferencji we właściwej zakładce. Uczestnicy bierni (słuchacze) konferencji nie mają obowiązku rejestracji.

Więcej informacji na stronie: https://obliczatranshumanizmu.wordpress.com/ i pod adresem mailowym: obliczatranshumanizmu@gmail.com

 

 

 


Opłata konferencyjna:

Bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Wydział Filozofii i Socjologii, Koło Kognitywistów UMCS, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne. 


obliczatranshumanizmu@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

kognitywistyka, filozofia, transhumanizm, postczłowiek, posthuman


Źródło:  https://obliczatranshumanizmu.wordpress.com/

Aktualizacja:  2019-03-21