Konferencje naukowe 2019

 

ARS RECUSANDI. ODMOWA JAKO ZABIEG LITERACKI W TEKSTACH GRECKICH I ŁACIŃSKICH OD STAROŻYTNOŚCI DO KOŃCA XVIII w.


-
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.
Wrocław, ul. św. Jadwigi 3-4 (zobacz na mapie)

INSTYTUT STUDIÓW KLASYCZNYCH, ŚRÓDZIEMNOMORSKICH

I ORIENTALNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

ARS RECUSANDI

ODMOWA JAKO ZABIEG LITERACKI

W TEKSTACH GRECKICH I ŁACIŃSKICH OD STAROŻYTNOŚCI DO KOŃCA XVIII w.

 

Jak odmówić, by nie urazić i nie narazić się innym – słuchaczom, kolegom po fachu i oczywiście patronom, często możnym tego świata? Teksty, w których autorzy mniej lub bardziej zręcznie odżegnują się od napisania pewnego typu utworu, od poruszenia jakiegoś tematu czy też korygują żywione wobec nich oczekiwania, mają długą tradycję. Zwykle wskazuje się na poetów aleksandryjskich, którzy jako pierwsi wprowadzili ten zabieg literacki do swych utworów, potem na ich wzór czynili tak autorzy augustowscy, a w ślad za nimi kolejne pokolenia twórców. Motyw recusatio pojawia się również we współczesnej literaturze, ogromną jednak popularnością cieszył się w literaturze dawnej. Nie tylko niesie on ze sobą negatywną treść i jest próbą zjednania sobie odbiorcy, lecz także służy do deklaracji własnego programu, jest afirmacją i obroną twórczej swobody, zaznaczeniem przynależności do pewnej tradycji literackiej, określonego kręgu kulturowego etc. Przez stulecia rola literatury i literata się zmieniała. Pragniemy zatem zobaczyć, jak przeobrażał się w czasie ów motyw, jakie niósł ze sobą treści, jak funkcjonował w poezji i prozie greckiej oraz łacińskiej od starożytności do końca XVIII wieku.

Termin: 22-23 listopada 2019 r.

Miejsce: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

              ul. św. Jadwigi 3-4, Wrocław

Kontakt: arsrecusandi@uwr.edu.pl

Komitet naukowy:        dr hab. Maria Chantry

dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń

                                    dr Emilia Żybert-Pruchnicka

Sekretarze:                   dr Ałła Brzozowska

dr Mariusz Plago

Termin nadsyłania tematów wraz z abstraktem (do 300 wyrazów): do 30 kwietnia 2019 r.

Czas wystąpienia: 20 min.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie książkowej.

Termin powiadomienia o przyjęciu referatu: do 31 maja 2019 r.

Opłata konferencyjna: 300 zł (opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację).

Zakwaterowanie we własnym zakresie.


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Komitet naukowy:    dr hab. Maria Chantry, dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń;                dr Emilia Żybert-Pruchnicka Sekretarze:    dr Ałła Brzozowska, dr Mariusz Plago


arsrecusandi@uwr.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

ars recusandi, recusatio, odmowa, program literacki, filologia klasyczna, literatura nowołacińska


Aktualizacja:  2019-04-02