Konferencje naukowe 2019

 

Powszechna Wystawa Krajowa 1929 - obszary znaczeń


-
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań, Głogowska 10 (zobacz na mapie)

Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa) zorganizowana w Poznaniu w 10. rocznicę odzyskania niepodległości była nie tylko prezentacją osiągnięć Polski, ale stała się też ważnym głosem w dyskusji na temat przyszłości państwa. Nadal interesujące wydaje się więc pytanie, co Poznań a także cała Polska zawdzięcza tej wystawie. Wielość problemów mających związek z PeWuKa zdecydowała o zakresie tematycznym interdyscyplinarnej konferencji, wpisującej się w setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale też przypominającej różnorodność Polski międzywojennej. Część zagadnień dotyczących PeWuKi została już opracowana, jednak w rozproszeniu nie składają się na  całościowy obraz tego wydarzenia, wymagają też aktualizacji i rozszerzenia. Tematy wystąpień powinny dotyczyć przede wszystkim samej PeWuKi w powiązaniu z ówczesną sytuacją polityczną, społeczną i artystyczną, a także wpływu wystawy na kontakty środowiskowe w  zakresie architektury, sztuki, gospodarki i innych obszarów życia. Istotny będzie także międzynarodowy kontekst PeWuKi (inne targi i wystawy europejskie), a także znaczenie tych wydarzeń dla poszczególnych krajów.

Na konferencji chcielibyśmy rozważyć następujące tematy i wątki badawcze:

-        strategie prezentacji państwa, samorządów, przemysłów i instytucji oraz firm

-        polityka gospodarcza II Rzeczpospolitej a PeWuKa

-        PeWuKa wobec wielkich projektów II Rzeczpospolitej (Gdynia, COP, radiostacja Babice)

-        strategie wystawiennicze, łącznie z niezrealizowanymi projektami

-        reklama, przekaz wizualny i propaganda wokół PeWuKi

-        przestrzeń i architektura PeWuKi

-        środowisko artystyczne a PeWuKa

-        wpływ PeWuKi na architekturę i sztukę dwudziestolecia międzywojennego

-        PeWuKa a wielkie wystawy europejskie

-        powojenna spuścizna PeWuKi.

Zakreślona problematyka badawcza pozwala przybliżyć nadal interesujące zagadnienie dotyczące formy i roli PeWuKi w wymiarze regionalnym i krajowym,    być może także międzynarodowym.

Zwracamy się do zainteresowanych udziałem w konferencji z prośbą o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres pewuka@amu.edu.pl do dnia 30 marca 2019 roku. O wyborze referatów poinformujemy Państwa do 23 kwietnia 2019 roku. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy, nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w formie monografii wieloautorskiej.


Organizatorzy konferencji:

Wydział Architektury Politechniki PoznańskiejInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMiejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


pewuka@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

architektura, PWK, Pewuka, Powszechna Wystawa Krajowa


Źródło:  http://arthist.amu.edu.pl/aktualnosci/

Aktualizacja:  2019-03-27 00:51:01