Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska Konferencja "Komunikacja-Media-Kultura w erze nowych mediów"


-
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski, ul. Bednarska 2/4 (zobacz na mapie)

W imieniu Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej “Komunikacja-media-kultura w erze nowych mediów”, która odbędzie się 17 czerwca 2019 roku. Podczas obrad pragniemy omówić ważne i aktualne problemy badawcze związane z szeroko rozumianymi mediami, komunikacją oraz kulturą ery nowych mediów. 
Konferencja stwarza możliwość interdyscyplinarnej dyskusji, dlatego do wspólnej debaty zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, w których polu zainteresowań znajdują się komunikacja, media i kultura.

Proponowane zagadnienia konferencji:

 • Komunikacja językowa w Internecie na przykładzie mediów społecznościowych
 • Kim jest człowiek we współczesnej sytuacji komunikacyjnej?
 • Przemiany mediów audiowizualnych w nowych warunkach technologicznych
 • Nowe media jako narzędzia współczesnego Public Relations
 • Internet źródłem zmian paradygmatu komunikacji międzyludzkiej
 • Jak komunikują się pokolenia Y i Z?
 • Czytelnik „offline”. Odbiorcy książek tradycyjnych w dobie nowych mediów
 • Blogi jako forma skutecznej komunikacji
 • Twitter jako platforma komunikacji politycznej
 • Propaganda medialna a kultura polityczna
 • Kultura popularna w erze nowych mediów

Jesteśmy otwarci na propozycje innych tematów nawiązujących do wskazanych obszarów tematycznych konferencji.

Informacje dla uczestników:

Aby wziąć udział w konferencji należy nadesłać tytuł referatu wraz z abstraktem (do 500 słów) poprzez formularz internetowy (kliknij aby otworzyć) do dnia 5 maja 2019 roku. Rada Naukowa konferencji podejmie decyzję o przyjęciu referatów najpóźniej do dnia 26 maja 2019 r.

Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie artykułów, które nadesłane zostaną w terminie i uzyskają pozytywną recenzję w specjalnej publikacji pokonferencyjnej. Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów (do 30 000 znaków ze spacjami) wraz ze streszczeniem oraz słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków ze spacjami), to 31 lipca 2019 r.

Opłata konferencyjna uczestników

Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej w kwocie 80 zł na konto Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa):

Bank Millenium 06 1160 2202 0000 0003 0134 7686

W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko uczestnika, Komunikacja-Media-Kultura. Opłatę prosimy wnosić dopiero po zatwierdzeniu referatu przez organizatorów konferencji, nie później niż do 31 maja 2019 r. Opłatę prosimy wnosić dopiero po zatwierdzeniu referatu przez organizatorów konferencji, nie później niż do 31 maja 2019 r.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik, poza udziałem w konferencji, ma zapewnione:

 • materiały konferencyjne
 • catering w przerwach kawowych
 • publikację pokonferencyjną

Koszt noclegów oraz przejazdów nie został uwzględniony.

Uczestnicy, którzy wniosą opłatę do 31 maja 2019 roku, otrzymają fakturę w dniu konferencji.


Opłata konferencyjna:

80 zł

Organizatorzy konferencji:

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii


konferencja.wdib@uw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

komunikacja, Kultura, media, książka, internet, film, dziennikarstwo, nowe media, prasa, radio, mass media, przekaz