Konferencje naukowe 2019

 

Science - Philosophy - Theology. Dialogue areas and perspectives


-
Auditorium Maximum
Warszawa, Wóycickiego 1/3 (zobacz na mapie)

Organizatorzy międzynarodowej konferencji "Science - Philosophy - Theology. Dialogue areas and perspectives" pragną stworzyć jeszcze jedną możliwość spotkania się przyrodników, filozofów i teologów w celu przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy z zakresu reprezentowanych przez nich dziedzin i relacji istniejących między nimi oraz wytyczenia perspektyw dalszego dialogu. 

Zaproponowana konferencja ma z założenia charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie do udziału w niej kierujemy zarówno do przedstawicieli nauk przyrodniczych, jak i filozoficznych oraz teologicznych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez wszystkich, którym nieobce są zmagania związane z wypracowywaniem współczesnego obrazu świata, a treści zaprezentowane podczas spotkania staną się interesującym wkładem do ogólnoświatowego nurtu badań nad możliwościami współpracy między przyrodnikami, filozofami i teologami.

Pozostałe informacje:

Czas wystąpienia: 20-25 minut. Dyskusja przewidziana jest na końcu każdej sesji (15-20 minut).

Organizatorzy nie zapewniają noclegów (istnieje możliwość pomocy w znalezieniu miejsc noclegowych).

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: dwa posiłki; przerwy kawowe; druk materiałów konferencyjnych; recenzje tekstów wystąpień zgłoszonych do publikacji oraz druk publikacji (w przypadku akceptacji tekstu).

Abstrakty wystąpień należy przesyłać poprzez wypełnienie formularza on-line (zobacz: strona konferencji - "Zgłoszenia / Call for papers").

Strona konferencji: https://sites.google.com/view/sc-ph-th-conference/


Organizatorzy konferencji:

Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23, pok. 211); 01-938 Warszawa


dziekanat.wfch@uksw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Teologia

Słowa kluczowe:

nauki przyrodnicze, teologia, filozofia, relacje między nauką a religią


Źródło:  https://sites.google.com/view/sc-ph-th-conference/

Aktualizacja:  2019-04-02