Konferencje naukowe 2019

 

Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce


-
Muzeum Historii Żydów Polskich
Warszawa, Anielewicza 6 (zobacz na mapie)

Muzeum POLIN wraz z Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies i University College London zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce.

Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy z Polski i zagranicy, zajmujących się badaniami na temat kształtowania się żydowskich tożsamości politycznych w oparciu o źródła biograficzne, takie jak pamiętniki, listy, wspomnienia lub historię mówioną.

Podczas konferencji chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania:

  • Czy żydowskie pochodzenie odgrywało rolę w wyborze drogi politycznej?
  • Co wpływało na przynależność do konkretnego ugrupowania politycznego?
  • W jaki sposób zaangażowanie lewicowe kształtowało stosunek Żydów do rodzących się na tych ziemiach nacjonalizmów i dążeń emancypacyjnych poszczególnych narodów?
  • Jak Żydzi ocenili swoje lewicowe zaangażowanie z perspektywy czasu?


Proponowane zagadnienia:

  1. Biografie: losy indywidualne i zbiorowe żydowskich lewicowców; okoliczności zaangażowania społeczne i polityczne w ruchy i organizacje lewicowe; autoidentyfikacja; alternatywy dla zaangażowania lewicowego; splątane ideologie (np. lewicowi syjoniści); międzypokoleniowy przekaz wartości.
  2. Metodologie: wykorzystanie metody biograficznej, kategorii płci kulturowej, historii mówionej itp.
  3. Ideologie: atrakcyjność idei lewicowych dla polskich Żydów (socjalizm, komunizm, lewicowy syjonizm itd.).
  4. Polityka historyczna i historia kulturowa: odbiór i instrumentalizacja biografii „żydowskich” lewicowców.

Więcej szczegółów: https://www.polin.pl/pl/biografie-i-polityka-konferencja

Zgłoszenia do 31 maja 2019: http://s0.enewsletter.pl/n/422/survey/a15523766993abaed/

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 


Opłata konferencyjna:

brak

Organizatorzy konferencji:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, University College London


geopconference@polin.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Politologia

Słowa kluczowe:

polityka, XX wiek, XIX wiek, biografie, studia polsko-żydowskie


Źródło:  https://www.polin.pl/pl/biografie-i-polityka-konferencja

Aktualizacja:  2019-04-05