Konferencje naukowe 2019

 

MIĘDZYKULTUROWA TURYSTYKA KULINARNA POKOLEŃ


-
Kampus Grupy Uczelni Vistula, Aula A1, ul. Stokłosy 3, Warszawa
Warszawa, ul. Stokłosy 3 (zobacz na mapie)

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawna Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) oraz Instytut Wiedzy i Umiejętności

zapraszają do udziału w konferencji poświęconej turystyce kulinarnej i kulinarnym produktom tradycyjnym pt. „Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń”.

 

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań, analiza oraz oszacowanie szans i zagrożeń rozwoju turystyki kulinarnej w XXI wieku.

Dyskusja w trakcie konferencji ma koncentrować się na aktualnych potrzebach rynku turystycznego, podaży ofert turystycznych, sposobach przygotowania produktu kulinarnego, działaniach  marketingowych oraz metodach zarządzania produktem.

 

Organizatorzy chcą położyć nacisk na międzynarodowy charakter turystyki kulinarnej zgodnie z tezą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów odwiedzających określoną przestrzeń. Zainteresowanie tego typu turystyką jest korzystne dla lokalnych społeczności i rozwoju regionów.

Turystyka kulinarna jest też narzędziem promocji określonych miejsc i czynnikiem podtrzymującym żywą tradycję

By mogła się ona rozwijać potrzebna jest odpowiednie nastawienie współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne regiony turystyczne.

Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się więc już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale również poszczególne grupy pokoleniowe, których priorytety są odmienne. Staje się zasadne, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki, sprecyzowanie kim są współcześni turyści kulinarni i jakie są ich priorytety; na ile dziedzictwo kulinarne jest dla nich warte poznania; jakie są ich potrzeby i jaki jest sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego.

 

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Lucy Long, badaczka kultury kulinarnej, profesor Uniwersytetu stanowego w Ohio, członek Instytutu Smithsona (największego kompleksu muzeów i instytucji badawczych na świecie), zaangażowana w budowanie mostów i wspieranie synergii pomiędzy nauką a sektorem publicznym w dziedzinie kulinariów. Dr Long jest autorką wielu programów publicystycznych i popularyzatorskich oraz książek, w których ukazuje wielodyscyplinarny charakter tradycji kulinarnych i kultury kulinarnej oraz potencjał kulturowy i poznawczy, jaki niesie zgłębianie powiązań pomiędzy różnymi aspektami nauk o żywności, turystyce, etnografii.


Opłata konferencyjna:

450zł

Organizatorzy konferencji:

p.dominik@vistula.edu.pl - dr Piotr Dominik - Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego


p.dominik@vistula.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Organizacja i Zarządznie, Technologia żywnoći i żywienia

Słowa kluczowe:

Kultura, turystyka, tradycja, rolnictwo, pokolenia, żywność, turystyka kulinarna, Gastronomia