Konferencje naukowe 2019

 

IV Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych


-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja
Kraków, al. F. Focha 39, 30-119 Kraków (zobacz na mapie)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na IV Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. Temat konferencji brzmi: Czytelnik – użytkownik – klient.

OBSZARY TEMATYCZNE FORUM 2019

Czy współczesny człowiek potrzebuje jeszcze biblioteki? Jaka powinna być dziś biblioteka, aby zaspokoić oczekiwania czytelników? Czy i jak powinna się zmieniać? Konferencja będzie próbą znalezienia odpowiedzi na szereg niełatwych pytań związanych z tym tematem:

Ø  Kim są użytkownicy bibliotek w dobie kultury multimedialnej?

Ø  W jaki sposób cechy komunikacji wizualnej i multimedialnej wpływają na oczekiwania użytkowników wobec bibliotek, szczególnie w wymiarze usług świadczonych elektronicznie?

Ø  Kto odwiedza biblioteki najczęściej? Czy pod wpływem nowych zjawisk społecznych, ekonomicznych
i technologicznych tworzą się nowe profile czytelników?

Ø  Jakie są oczekiwania użytkowników bibliotek? Czy współczesny czytelnik przenosi przyzwyczajenia wyniesione z rynku usług komercyjnych na oczekiwania  wobec bibliotek? Wyniki badań.

Ø  Czy nowe rozwiązania i kanały komunikacji sprzyjają budowaniu relacji z czytelnikiem?

Ø  Jakie są preferencje i wybory czytelnicze współczesnych Polaków?

Ø  Jaki jest poziom zaspokajania potrzeb  i satysfakcji klientów bibliotek?

Ø  Czy pojawienie się bibliotek w nowych miejscach przestrzeni publicznej – galerie, parki, dworce – zachęca do czytania i korzystania ze zbiorów? Doświadczenia praktyczne.

Ø  Jaki jest odbiór społeczny projektów bibliotecznych aktywizujących czytelnictwo? Relacje i sprawozdania.

Ø  Jaką rolę w rozwijaniu kompetencji czytelniczych pełnią rodzina i szkoła?

Ø  Czy wizerunek biblioteki wpływa na zainteresowanie jej usługami?

Ø  Jakie są przyczyny i konsekwencje absencji czytelniczej? Pomysły na jej przeciwdziałanie.

Ø  W jaki sposób biblioteki uwzględniają w swojej ofercie potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności?

Ø  Jak oferta zajęć organizowanych przez biblioteki dla najmłodszych dzieci wpływa na ich zainteresowanie czytaniem?

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów bibliotek pedagogicznych, naukowych, publicznych, pracowników naukowych uczelni wyższych i innych jednostek naukowych, bibliologów, pedagogów, nauczycieli, bibliotekarzy, doktorantów, specjalistów różnych dziedzin oraz przedstawicieli instytucji, których obszarem zainteresowania są zmiany zachodzące w bibliotekach i placówkach oświatowych.

Po każdej konferencji ukazuje się recenzowana monografia naukowa zawierająca zbiór wygłoszonych referatów.

 


Opłata konferencyjna:

350,00 z referatem, 390,00 bez referatu

Organizatorzy konferencji:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątajaw Krakowie


noweforum@pbw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo

Słowa kluczowe:

biblioteka, książka, nowe media, czytelnik, biblioteka pedagogiczna


Źródło:  https://www.pbw.edu.pl/4-nofbp-zaproszenie

Aktualizacja:  2019-04-12 08:29:37