Konferencje naukowe 2019

 

Sympozjum 'Filozofia dizajnu'


-
Biblioteka
Bydgoszcz, Karola Szymanowskiego 3 (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym sympozjum Filozofia dizajnu. Wydarzenie poświęcone jest technicznym, poznawczym, społecznym i kulturowym wymiarom projektowania, szeroko rozumianego, obejmującego cały zróżnicowany obszar interakcji człowiek–artefakt. Przy tym zależy nam także na skonfrontowaniu podejść praktycznych z teoretycznymi. Pojemne pojęcie „dizajnu”, mimo pewnego sprzeciwu purystów językowych, odnosi się zarówno do procesu projektowania, projektu, jak i realnego wytworu – w tak zróżnicowanych przestrzeniach ludzkiej kultury jak wzornictwo przemysłowe, typografia, projektowanie interakcji człowiek–komputer, architektura, aranżacja wnętrz, a także różne dziedziny sztuki, jak również wytwarzanie i modyfikowanie złożonych relacji między naturą a techniką w makroskali. Poprzez sympozjum pragniemy umożliwić interakcję wizji i doświadczeń, związanych z takim szeroko rozumianym dizajnem, przedstawicielom polskiego środowiska teoretyków, praktyków i badaczy. Poza sami dziedzinami projektowania, interesują nas analizy i refleksje przedstawicieli kognitywistyki, psychologii, socjologii, etnografii, filozofii, historii sztuki i innych. Jest to dla nas – organizatorów – kolejny eksperyment konferencyjny, w którym ryzyko wiąże się z może nazbyt szerokim zakresem przedmiotowym oraz brakiem wspólnego języka. A ponieważ zależy nam na świadkach eksperymentu, zachęcamy do udziału nie tylko potencjalnych referentów, ale także dyskutantów i wiedzionych ciekawością naukową słuchaczy.

Zaproszeni goście: Ewa Satalecka (Wydział Sztuki Nowych Mediów, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa), Paulina Rojek-Adamek (Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków).


Organizatorzy konferencji:

Główny organizator cyklu:Projekt Avant (Ośrodek Badań Filozoficznych)


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Psychologia, Socjologia, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Technologie Informacyjne (IT), Telekomunikacja

Słowa kluczowe:

komunikacja, kognitywistyka, media, technika, etnografia, dizajn, typografia, projektowanie, historia sztuki, design, socjologia, filozofia, psychologia, HCI, wzornictwo przemysłowe, interakcja człowiek-komputer, interakcja człowiek-artefakt


Źródło:  http://avant.edu.pl/sympozjum3

Aktualizacja:  2019-04-15