Konferencje naukowe 2019

 

Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników


-
Konferencja On-Line

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi do udziału w WIRTUALNEJ KONFERENCJI MŁODYCH PRZYRODNIKÓW:Czas: 24 - 29 czerwca.Miejsce: cała Polska (konferencja on-line)Dziedzina: Nauki przyrodnicze
Terminy, instrukcje dot. zgłoszeń i opłat (koszt uczestnictwa to 59zł) zamieściliśmy na stronie: mlodziprzyrodnicy.com


Opłata konferencyjna:

59zł

Organizatorzy konferencji:

wkmprzyrodniko@gmail.com


wkmprzyrodnikow@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Astronomia, Biologia, Fizyka, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Geodezja i Kartografia, Górnictwo i geologia inż., Chemia

Słowa kluczowe:

nauki przyrodnicze, on-line


Źródło:  http://mlodziprzyrodnicy.com

Aktualizacja:  2019-04-16 07:47:32