Konferencje naukowe 2019

 

Solidarność w życiu publicznym


-
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kraków, Bernardyńska 3 (zobacz na mapie)

Konferencje z cyklu „Etyka i życie publiczne” corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. Dotychczas badaliśmy wolność i władzę, kłamstwo, autentyczność, równość, chciwość, zaufanie, nienawiść, wrażliwość i obojętność, uczciwość i rzetelność, prawo oraz sprawiedliwość. W roku 2019 chcemy zaproponować Państwu naukową debatę na temat solidarności w życiu publicznym.

            W roku 2020 będziemy obchodzić 40-lecie założenia NSZZ „Solidarność” przez Lecha Wałęsę. Związek ten wypisał sobie na sztandarze ideę, która zmieniła oblicze Polski. Ideę tę rozwijał i popularyzował wybitny profesor naszego wydziału, ś.p. ks. Józef Tischner i czujemy się zobowiązani do dalszego rozwijania jego dzieła. Katedra etyki podjęła to zadanie 20 lat temu, czego efektem była publikacja „Idea solidarności dzisiaj. Działanie wobec wartości”, w roku 2018 powołano natomiast na Wydziale Filozoficznym UPJPII Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Przygotowując się do symbolicznego jubileuszu 40-lecia solidarności proponujemy interdyscyplinarną konferencję naukową, w ramach której zastanowimy się jaki był i jest wpływ idei solidarności na kształt polskiego społeczeństwa w minionych 40 latach i obecnie. Tradycyjnie zapraszamy do filozoficznej analizy pojęcia solidarności w różnych sferach życia publicznego: w ekonomii, mediach, nauce i polityce oraz do podjęcia próby zdefiniowania tego pojęcia i uchwycenia go w jego oryginalnym kontekście jak również tego, jak je rozumie współczesny człowiek. Czy odeszliśmy od oryginalnego rozumienia solidarności, a jeśli tak to w którą stronę i dlaczego? Jak daleko można rozsądnie rozszerzać granice solidarności – czy obejmuje ona wszystkich ludzi, wszystkie byty ożywione a może całość stworzenia? Czy idea solidarności jest wpisana w polską i europejską tożsamość? Czy na gruncie idei solidarności można stworzyć projekt globalny, zmieniający świat? To tylko wstępne tematy i pomysły do refleksji, zapraszamy również do zgłaszania własnych propozycji.

            Celem i marzeniem organizatorów jest, żeby konferencja „Solidarność w życiu publicznym” była istotnym wydarzeniem na mapie interdyscyplinarnej refleksji wokół idei solidarności i jej znaczenia we współczesnym świecie. Trwałym owocem konferencji będzie recenzowana wieloautorska monografia naukowa, którą planujemy wydać i promować przed obchodami 40-lecia NSZZ „Solidarność”.

Zapraszamy do wygłaszania referatów oraz do dyskusji.

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego wraz z tematem i abstraktem wystąpienia w języku polskim lub angielskim (max. 2000 znaków) prosimy nadsyłać do 10.09.2019r. Planowany czas wystąpienia: 30 minut (w tym czas na dyskusję z publicznością). Wszystkie referaty będą miały charakter plenarny. Oprócz referatów planujemy panel dyskusyjny. Języki konferencji: polski i angielski. Opłata konferencyjna dla prelegentów: 400 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady i uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji, nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu). Pozostałe informacje zostaną przekazane drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia. O przyjęciu referatu poinformujemy do 20.09.2019r. Artykułów do planowanej książki będziemy oczekiwać do końca listopada 2019r.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieKierownictwo naukowe konferencji: Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak  
Adres do korespondencji: dr Jakub Synowiec jakub.synowiec@upjp2.edu.pl Katedra Etyki, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie ul. Kanonicza 9 31-002 Kraków


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Teologia, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

etyka, Solidarność, życie publiczne, socjologia, filozofia


Źródło:  https://www.facebook.com/events/2285400278369656/

Aktualizacja:  2019-04-24