Konferencje naukowe 2019

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnym


-
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, ul. Willowa 2a, 43-309 Bielsko-Biała (zobacz na mapie)

Temat konferencji Teatralność – Antyteatralność: Badania transdyscyplinarne i scenologiczne nad teatrem współczesnymprowadzi nas bezpośrednio do zasadniczego pytania: czym jest teatr? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywiście łatwym zadaniem. Jednak postawienie pytania nie wymaga podania natychmiastowej odpowiedzi, a tym bardziej jednoznacznej. Naturalną konsekwencją zgłębiania tego tematu będą zapewne inne pytania i możliwe odpowiedzi. Dlatego też, zamiast zadawać pytania dotyczące istoty teatru rozumianego jako monolityczna jednostka kultury, postaramy się wkroczyć na terytorium, które samo w sobie jest coraz bardziej płynne i zmienne. Być może w wyniku poszukiwań fundamenty tego, co nazywamy teatrem, pozostaną naruszone. Nawet w oczach tych, którzy skłaniają się ku nowoczesnemu jego definiowaniu. Nie chodzi też o rozstrzygnięcie, czy teatr ma być nowoczesny czy nie. Dążeniem teatru nie jest statyczność, która pozwoliłaby mu uniknąć rozmycia się jego granic. Jeśli coś wydaje się tu oczywiste to jedynie metafizyka zmierzająca do zdefiniowania teatru, która nie mija ze względu na sam cel poświęcenia swojej własnej działalności. Innymi słowy, teatr nie jest już zobowiązany nazywać się teatremi czyni ze swoimi strukturami to, na co ma ochotę. Te przesunięcia, czasem przejściowe, czasem trwałe, prowadzą nas do innego tematu leżącego u podstaw właściwej definicji teatru – tematu teatralności. Ponadto nie byłoby teatralności, gdyby ta nie miałaby swojego kontrapunktu – antyteatralności. Nasza konferencja będzie więc poświęcona zbadaniu tej „wszechobecności”,w której pojęcia ewoluują niezależnie od swoich źródeł, zważywszy, że teatr jest dookoła nas, chociaż nie wszystko, co dostrzegamy w naszym otoczeniu, jest teatrem.Pierwotnie teatr stanowił monolityczną jednostkę ekspresji. Obecnie te granice, ta terytorialność i ten obszar, które wcześniej ogłoszono „teatrem nieprzemijającym”, monolitycznym, jak teatr grecki, teatr Szekspira, Becketta, Strindberga, Czechowa i wielu innych, czy we własnym polu scenicznym: Stanisławski, Grotowski, Brechta, Brook czy Strehler, otwierają bardzo dynamiczną przestrzeń dla kreacji i badań, z których powstają nowe reprezentacje sceniczne. W nowoczesności pole sceniczne i badawcze stanowi teatralność, jednak już wcześniej to pole teatralne pozwalało odnaleźć inne przestrzenie kreacji scenicznych, sięgające antyteatralności. Dlatego też chcemy poddać badaniom i obserwacji nowe propozycje, które nam współcześnie towarzyszą. W związku z tym zapraszamy wszystkich badaczy, krytyków, aktorów, reżyserów, teoretyków i dramaturgów do refleksji poświęconej temu tematowi z następujących perspektyw (dramaturgii, aktorstwa, reżyserii, przestrzeni scenicznej, krytyki teatralnej, kultury teatralnej, teatru klasycznego, studiów teatralnych: latynoamerykańskich, azjatyckich, europejskich, afrykańskich) lub innych, w ramach których życzyliby sobie Państwo wziąć udział w spotkaniu. Jedynymi obowiązującymi wytycznymi są dwa pojęcia, do których powinny się odnosić refleksje prezentowane w czasie konferencji: teatralność i antyteatralność. 


Opłata konferencyjna:

600 zł / 140 €

Organizatorzy konferencji:

Instytut Neofilologii / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Prof nadzw dr hab. Carlos Dimeo Álvarez (cdimeo@ath.bielsko.pl), dr Adriana Sara Jastrzębska (ajastrzebska@ath.bielsko.pl) dr Agnieszka Palion-Musioł (apalion@ath.bielsko.pl), Mgr Aleksandra Hasior (ahasior@ath.bielsko.pl) i Mgr Tomasz Brenet (tbrenet@ath.bielsko.pl)


iconf.theatre.antitheatre@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

teatr, teatralność, antiteatralność, teoria scenlogiczna, teatrem współczesnym


Aktualizacja:  2019-05-03