Konferencje naukowe 2019

 

Kulturotwórcza funkcja gier


-
sale konferencyjne DS "Jowita" , Poznań
Poznań, ul. Zwierzyniecka 7 (zobacz na mapie)

Tegoroczna edycja ma podtytuł "Gry i granie jako rozrywka, nauka i sztuka": W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- aspekty prawne związane z grami;

- siatka pojęciowa dotycząca gier/grania i badania gier;

- e-sport i e-sportowcy;

- teoria gier implementowana w grach;

- gry poważne, edukacyjne, symulacyjne;

- gry w perspektywie socjologicznej, psychologicznej, inżynierskiej, językowej;

- ekonomiczne aspekty gier;

- gry w zastosowaniach medycznych;

- gamifikacja jednostek lekcyjnych;

- gry – instytucjonalizacja;

- gra jako nośnik, akcelerator, medium kultury współczesnej;

- przemysł „growy” i gamedev;

- literatura i periodyki dotyczące gier;

- kultura wysoka i popularna wobec gier.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.


Opłata konferencyjna:

od 60 zł (studenci)

Organizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Badania Gier, Pracownia Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu


gry@konferencja.org

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

gra


Źródło:  http://ptbg.org.pl

Aktualizacja:  2019-05-11