Konferencje naukowe 2019

 

Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne


-
Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytet w Białymstoku
Białystok, pl. NZS 1 (zobacz na mapie)

Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, która odbędzie się 23 września 2019 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w Białymstoku.


Głównym celem konferencji jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Problematyka konferencji dotyczyć będzie miejsca kultury w życiu społecznym, silnie determinowanej poprzez wpływ nowoczesnych technologii i procesów globalizacji, a z drugiej strony poprzez jej funkcjonowanie w aspekcie historycznym, regionalnym i lokalnym.

SEKCJE KONFERENCJI:


Uczestnicy życia kulturalnego w Polsce – prywatnie czy publicznie?
Młode pokolenia Polaków a kultura – koneserzy czy konsumenci pop kultury?
Nowe praktyki kulturowe - efekt artystyczny czy doświadczenie uczestnika?
Edukacja kulturalna w Polsce – rozwijana czy ograniczana?
Instytucje kultury w Polsce – rozwój czy stagnacja?
Nowe media a kultura w Polsce – oddolna kreatywność jednostek czy konsumpcja kultury masowej?
Wizerunek instytucji kulturalnych w Polsce – walka o odbiorców czy sama dla siebie?
Kontakty kulturowe a pogranicze – potencjał czy ograniczenie kapitału pogranicza ?
Dziedzictwo kulturowe w Polsce – balast czy potencjał do rozwoju?
Instytucje kultury i organizacje pozarządowe - współpraca czy konkurencja?

Terminy i koszty uczestnictwa są dostępne pod linkiem:


https://kulturakonteksty.pl/rejestracja


Opłata konferencyjna:

https://kulturakonteksty.pl/rejestracja

Organizatorzy konferencji:

Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytet w Białymstoku, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku


poczta@kulturakonteksty.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, media, globalizacja, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Edukacja Kulturalna, aktorzy


Źródło:  https://kulturakonteksty.pl/

Aktualizacja:  2019-05-13