Konferencje naukowe 2019

 

Redefining Cities in View of Climatic Changes


-
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Warszawa, ul. Koszykowa 55 (zobacz na mapie)

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji
"Redefining Cities in View of Climatic Changes" w dniach 20-21 listopad 2019
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji jest prezentacja  wyników badań, technologii i projektów powiązanych ze sobą problematyką dotyczącą zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami.  Interdyscyplinarne działania polegają na stworzeniu paneli eksperckich, platformy wymiany badań i doświadczeń różnych dyscyplin naukowych oraz branż dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w  inwestycjach miejskich. Rejestracja prelegentów i autorów publikacji dostępna jest w maju i czerwcu 2019 roku. Rejestracja uczestników bez prezentacji i publikacji jest dostępna do 10.11.2019 roku. 

Informacje znajdują się na stronie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w zakładce nauka, konferencje:  https://www.arch.pw.edu.pl/Nauka/Konferencje/Redefining-Cities-in-View-of-Climate-Changes


Opłata konferencyjna:

prelegenci: 700/ 800 PLN, Doktoranci 350/400 PLN, udział 200 PLN

Organizatorzy konferencji:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl Tel: +48 501 197 369


conference.city-changes@pw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Geodezja i Kartografia

Słowa kluczowe:

miasto, urbanistyka, architektura, zrównoważony rozwój, infrastruktura, budownictwo, architektura krajobrazu, zmiana klimatu, retencja, adaptacja do zmian klimatycznych, zabudowa w mieście, Eco City, Smart City, Green City, błękitna infrastruktura, zielona infrastruktura