Konferencje naukowe 2019

 

Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej – współpraca w zespole interdyscyplinarnym


-
Hotel Esperanto
Białystok, Legionowa 10 (zobacz na mapie)

Konferencja skierowana jest do lekarzy pediatrów i innych specjalizacji mających kontakt z ciężko chorymi dziećmi, do lekarzy rezydentów, pielęgniarek, personelu socjalnego i innych osób związanych z opieką paliatywną.

Tematyka:


1. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

2. Burze w neurologii - o lekooporności i nowych terapiach

3. Niewydolność oddechowa u dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

4. Poprawa jakości życia dzieci leczonych paliatywnie wyzwaniem współczesnej nefrologii

5. Zobacz, co mi dolega! – jak w dwa kwadranse nauczyć się USG

6. Perinatalna opieka paliatywna w praktyce

7. Hospicjum perinatalne – co dalej? Pacjenci kierowani do hospicjów dla dzieci w pierwszych miesiącach życia

8. Stomatologia – ważny element pediatrycznej opieki paliatywnej

9. Dziecko beneficjentem hospicjum dla dorosłych – wsparcie psychoonkologiczne najmłodszych

10. Niedługie życie – decyzje o rezygnacji z uporczywej terapii u dzieci.

 

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Zdrowia, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Konsultanta Krajowego w dziedzinie opieki paliatywnej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, Prezesa ORL w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

 

Konferencja jest elementem obchodów jubileuszu 10-lecia utworzenia Białostockiego Hospicjum dla Dzieci przez Fundację „Pomóż Im”. Hospicjum działa w formie domowej, zapewnia dzieciom i ich rodzinom opiekę lekarską, pielęgniarską rehabilitację, wsparcie psychologiczne i duchowe.

 

Program konferencji i zgłoszenia: www.pomozim.org.pl/konferencja2019

 

Zapraszamy.

 


Opłata konferencyjna:

300-350 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja POMÓŻ IM na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.


konferencja@pomozim.org.pl

Dyscypliny naukowe:

Medycyna Wieku Rozwojowego

Słowa kluczowe:

opieka paliatywna, pediatria, hospicjum, uporczywa terapia, nowe terapie, pediatryczna opieka paliatywna, perinatalna, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, lekooporność, choroby nerwowo-mięśniowe


Źródło:  http://www.pomozim.org.pl/konferencja2019

Aktualizacja:  2019-05-23