Konferencje naukowe 2019

 

Learning Adventures 2019


-
Centrum Nauki Kopernik
Warsaw, Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (zobacz na mapie)

Do 10 lipca przyjmujemy zgłoszenia prelegentów na tegoroczną międzynarodową konferencję Learning Adventures 2019 (Przygody umysłu) poświęconą roli (mocy lub niemocy) przedmiotów w procesie uczenia / uczenia się.

Kogo chcemy zachęcić do udziału?

 • naukowców,
 • badaczy,
 • przedstawicieli centrum nauki,
 • specjalistów ds. badań i rozwoju,
 • pedagogów,
 • nauczycieli,
 • studentów,
 • wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi badaniami procesów uczenia się.

 

Zakres tematyczny wystąpień:

 1. (Nie)moc przedmiotów: wirtualne a realne. Na czym polega różnica między materialnymi a wirtualnymi pomocami naukowymi, mającymi ułatwiać młodym ludziom odkrywanie świata i zdobywanie wiedzy naukowej?

 2. Technologia dla każdego ucznia. Kupić, rozdać i co dalej? Jakie wyzwania stawiają nowoczesne pomoce edukacyjne – zestawy, mikrokontrolery, zabawki – przed rodzicami, nauczycielami i osobami uczącymi się?

 3. Inteligencja przedmiotów. W jaki sposób i dla kogo projektowane są pomoce naukowe? Kiedy projektowanie pomocy naukowych rozwija wiedzę o uczeniu się?

 4. Czy można uczyć się bez wysiłku? Co obiecują dzieciom i dorosłym przedmioty – nowoczesne zabawki, gry, roboty edukacyjne?

 5. Większa kreatywność dzięki zabawie z kostką? Gdzie przebiegają etyczne granice obietnic w narracjach o pomocach naukowych i zabawkach edukacyjnych? 

Rejestracja

Prelegenci:
10 lipca 2019 r. – ostateczny termin składania abstraktów i posterów

30 lipca 2019 r. – ogłoszenie prelegentów

Uczestnicy (publiczność):
30 września 2019 r. – ostateczna data rejestracji

Oficjalnym językiem konferencji jest angielski, dlatego wszystkie streszczenia muszą być złożone w języku angielskim.

Dla każdego zgłoszenia należy przygotować krótki abstrakt do 500 słów, tytuł i 3 słowa kluczowe.

Tylko jeden autor zatwierdzonych wystąpień lub posterów może być aktywnym uczestnikiem – prelegentem na konferencji. Inni współautorzy mogą uczestniczyć w konferencji jako uczestnicy bierni (słuchacze).

O konferencji

We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem.

Wiele doświadczeń i eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt z teleskopem, probówką czy pochylnią, poznajemy dziś za pomocą tekstu, obrazków bądź rzeczywistości wirtualnej. Na uczenie się przeznaczamy coraz więcej czasu, jednak w coraz mniejszej mierze chcemy go poświęcać na zmagania z materialnością świata. Ze swej natury niewirtualny, świat stawia przed nami bardzo materialne wyzwania: zniszczenie planety, globalne ocieplenie, trudne do przewidzenia skutki rozwoju nauki i nowych technologii. Jak wykorzystać potencjał nauki i technologii z korzyścią dla społeczeństwa? Czy do rozwiązania wszelkich współczesnych problemów wystarczy biegłość poruszania się w przestrzeni kodów i programów? Na ile ważny w uczeniu się jest kontakt z materią i konstruowanie wiedzy w oparciu o fizyczne doświadczanie świata?

Czy przedmioty mające uczyć dzieci nowych, ważnych umiejętności spełniają swoje funkcje? Czy możemy być spokojni o przyszłość dzisiejszych uczniów? Czy dobra pomoc naukowa wystarczy, by poprowadzić świetne zajęcia? Czy nauczyciel chemii dysponujący wyłącznie słowami, kredą i tablicą ma szansę głęboko zainteresować uczniów przedmiotem, którego uczy?

Wytwory ludzkie nie mają neutralnego charakteru. Wpisane są w nie wartości, cele, koncepcje użytkowe, a także wyobrażona postać użytkownika, któremu przypisuje się konkretne cechy. Jakie założenia dotyczące przyszłego użytkownika – jego płci, kompetencji oraz sposobu korzystania z pomocy naukowych przyświecają projektantom rozwiązań edukacyjnych – przedmiotów mających wspierać procesy nauczania i uczenia się? Czy wprowadzanie do edukacji pomocy wykorzystujących nowe technologie wzmacnia społeczne podziały, czy wyrównuje szanse?

Krótko mówiąc: co wiemy o mocy (lub niemocy) przedmiotów w kontekście uczenia się?

Program konferencji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik, New York Hall of Science oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie obejmuje wystąpienia prelegentów oraz BADNIGHT! – imprezę, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących niepowodzeniach.

Dołącz do nas!

więcej na stronie: 

http://www.kopernik.org.pl/en/projekty-specjalne/konferencja-przygody-umyslu/


Organizatorzy konferencji:

Centrum Nauki Kopernik,
New York Hall of Science,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

nauczanie, uczenie się, projektowanie, pomoce edukacyjne