Konferencje naukowe 2019

 

Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność


-
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Kraków, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie "Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność", która odbędzie się w murach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w dniach 2-4 września 2019 roku.  Zaproszenie do udziału w konferencji adresujemy do wszystkich badaczy zajmujących się problematyką sportu, rekreacji i turystyki w perspektywie socjologii, filozofii, historii, pedagogiki, psychologii, nauk o kulturze, nauk o zarządzaniu i innych.  Owocem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa wydana przez Wydawnictwo Naukowe AWF w Krakowie w 2019. Wydawnictwo znajduje się na nowej liście MNiSW wydawnictw akademickich z przypisaną liczbą 80 punktów, w związku z czym rozdział w monografii (około 10 stron) oceniany jest na 20 punktów MNiSW. Na stronie konferencji do dnia 1 września zostaną również opublikowane w pliku pdf wszystkie przesłane abstrakty. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dokonywania opłat został przesunięty na dzień 15 lipca 2019 roku. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące przesyłania abstraktów, formularza zgłoszeniowego, opłaty konferencyjnej, zakwaterowania i wyżywienia znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji (http://ptnss2019.awf.krakow.pl/). Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie konferencji w swoich środowiskach akademickich i przesłanie komunikatu do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem w jej obradach. Będzie nam miło gościć Państwa w Krakowie, którego uroki pokażemy w trakcie organizowanych przez nas w przerwach obrad dwóch tras wycieczkowych.  dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz, Prezes PTNSS 


Organizatorzy konferencji:

Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Geografia i Oceanologia, Kultura Fizyczna, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

turystyka, sport, rekreacja


Źródło:  http://ptnss2019.awf.krakow.pl/

Aktualizacja:  2019-05-30 11:27:54