Konferencje naukowe 2019

 

VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych


-
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kampus przy ul. Wóycickiego
Warszawa, ul. K. Wóycickiego 1/3 (zobacz na mapie)

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych to forum wymiany idei i doświadczeń między badaczami jakościowymi różnych specjalności. Wydarzenie zapoczątkowane zostało przez  Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; od tamtej pory ma kolejne odsłony w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Celem TSBJ jest doskonalenie warsztatu uczestników i rozwijanie ich świadomości badawczej. Stałym elementem są warsztaty poprzedzające część właściwą sympozjum. Ponadto ważne jest tworzenie i integrowanie środowiska.  Wydarzenie gromadzi zarówno kadrę akademicką jak ekspertów firm badawczych i instytucji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Rejestracja uczestnictwa czynnego do 3 czerwca na stronie: http://tiny.cc/l6wo7y

 

Rejestracja uczestnictwa biernego do 14 czerwca na stronie: http://tiny.cc/7fxo7y

 

Wszelkie pytania dotyczące VIII TSBJ prosimy kierować na adres: viiitsbj@gmail.com

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: http://viiitsbj.uksw.edu.pl & Facebook: https://bit.ly/2QCCbhC


Opłata konferencyjna:

W zależności od wariantu - od 300 PLN

Organizatorzy konferencji:

Zakład Socjologii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


viiitsbj@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Socjologia

Słowa kluczowe:

Metodologia, praktyka, analiza, dane, badania jakościowe, współpraca, Krytyczna Analiza Dyskursu, ewaluacja, doskonalenie, design thinking, teoria ugruntowana, autoetnografia, metoda biograficzna, analiza materiału wizualnego, socjologia internetu, wymiana wiedzy i doświadczeń


Źródło:  http://viiitsbj.uksw.edu.pl ; Facebook: https://bit.ly/2QCCbhC

Aktualizacja:  2019-06-03 00:10:36