Konferencje naukowe 2019

 

III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich


-
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Łódź, Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Biobanków Polskich, organizowanej w dniach 06-08 listopada 2019 w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi.

W tym roku pierwszeństwo w udziale w konferencji będą miały osoby zgłaszające aktywny udział w konferencji (rejestracja ze zgłoszeniem streszczenia). Pozostałe osoby będą zapisywane na listę rezerwową. Ze względu na limit miejsc - 180, po zakończeniu rejestracji w dniu 31.07.2019 r. zostaną wysłane potwierdzenia udziału w konferencji do osób z listy rezerwowej - decyduje kolejność zgłoszeń. Streszczenie nie może przekraczać 1200 znaków (liczone z białymi znakami), ze względu na wymogi redakcji, w której chcemy opublikować książkę zjazdową, streszczenia należy przygotować w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://bbmri.pl/pl/nadchodzace/85-iii-naukowo-szkoleniowa-krajowa-konferencja-biobankow-polskich


Opłata konferencyjna:

Konferencja jest bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Konsorcjum BBMRI.pl, Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego


konferencja@bbmri-eric.pl

Dyscypliny naukowe:

Biologia Medyczna, Biotechnologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

bioinformatyka, Biobank, materiał biologiczny, biobankowanie, dane medyczne