Konferencje naukowe 2019

 

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU POLSKA-ROSJA NA TEMAT: „GEOPOLITYCZNY WYMIAR RELACJI ROSJA - ZACHÓD“


-
Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach
Siedlce, Żytnia 39 (zobacz na mapie)

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów, prezentacja wyników badań przedstawicieli polskiego oraz międzynarodowego środowiska naukowego na temat geopolitycznego wymiaru relacji Rosja - Zachód. Organizatorzy podjęli decyzję o rozszerzeniu formuły konferencji,  która przez ostatnie pięć lat koncentrowała się ściśle wokół relacji na linii Warszawa-Moskwa. Uznano jednak, że w obliczu zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa m.in. rosnącej siły potęg azjatyckich, polaryzacji stanowisk wobec współczesnych wyzwań dla światowego bezpieczeństwa, takich jak wojna w Syrii, czy program atomowy Iranu warto podjąć debatę naukową uwzględniającą szerszy kontekst.

W ramach wspomnianego geopolitycznego wymiaru organizatorzy oczekują głębokiej, naukowej dyskusji obejmującej obszar: polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rywalizacji militarnej, działalności służb specjalnych, wojny informacyjnej, walki o globalne wpływy na arenie międzynarodowej. Dopuszczamy również inne, zaproponowane przez uczestników tematy rozważań, które będą się mieściły w geopolitycznym wymiarze relacji.

Proponujemy następujące, szeroko zakreślone bloki tematyczne:

-        bezpieczeństwo

-        polityka zagraniczna

-        wojna informacyjna

-        służby specjalne

JĘZYKI ROBOCZE KONFERENCJI

polski, rosyjski, angielski

WARUNKI UCZESTNICTWA

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie

elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie polskarosja.uph.edu.pl do 10 października 2019 r.

 

Opłaty konferencyjne

-  udział czynny w I i II dniu konferencji (obejmuje: publikację, materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady i uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji) – 420 PLN (95 euro),

-  udział czynny w I lub II dniu konferencji(obejmuje: publikację, materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad, uroczystą kolację) – 300 PLN (70 euro),

-  udział w I lub II dniu konferencji (obejmuje: publikację, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad) – 200 PLN (45 euro),

-  udział bierny (obejmuje: materiały konferencyjne, bufet kawowy) – 150 PLN (35 euro).

Opłatę za udział w konferencji należy uiścić do 17 października 2019 r.

Nr konta:19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 - Bank Pekao, I Oddział Siedlce

w tytule przelewu podając imię i nazwisko wraz z dopiskiem: Konferencja Polska – Rosja.

REZULTATY KONFERENCJI

Publikacje będące pokłosiem konferencji zostaną opublikowane w czasopismach naukowych:

-        De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005);

-        Doctrina. Studia społeczno-polityczne (ISSN 1730-0274);

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych tekstów. Warunkiem publikacji tekstu będzie uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres: polska.rosja@uph.edu.pl do 31.01.2020 r.

Organizatorzy nie zapewniają i nie rezerwują noclegów.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH (UPH w Siedlcach)

 

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr Beata Gałek (UPH w Siedlcach) 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Robert Białoskórski, prof. uczelni (UPH)

dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (UPH)

dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni (UPH)

dr hab. Jacek Zieliński, prof. uczelni (UPH)

dr Beata Gałek, UPH w Siedlcach 

dr Mateusz Niedbała, UPH w Siedlcach

dr Marta Sara Stempień, UPH w Siedlcach

dr Jarosław Stróżyk, UPH w Siedlcach        

prof. dr hab. Władimir Juriewicz Stromow (Rosja)

prof. Alimżan Baurżanowicz (Kazachtan)

prof. Inna Stecenko (Łotwa)

prof. Sandra Kaija (Łotwa)


Opłata konferencyjna:

150-420 zł

Organizatorzy konferencji:

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


polska.rosja@uph.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Nauki wojskowe, Politologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, Polska, Rosja, służby specjalne, polityka zagraniczna, zachód, wojna informacyjna


Źródło:  https://polskarosja.uph.edu.pl/

Aktualizacja:  2019-06-04